แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

อังกฤษ และ จีน ร่วมลงนาม ณ กรุงปักกิ่ง ในการส่งมอบอาณานิคม ฮ่องกง คืนให้จีน

อังกฤษ และ จีน ร่วมลงนาม ณ กรุงปักกิ่ง ในการส่งมอบอาณานิคม ฮ่องกง คืนให้จีน

    19ธันวาคมพ.ศ.2527อังกฤษและจีนร่วมลงนามณกรุงปักกิ่งในการส่งมอบอาณานิคมฮ่องกงคืนให้จีนในวันที่1กรกฎาคม2540 ...