แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วันประสูติพระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ

วันประสูติพระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ

28เมษายน2406วันประสูติพระองค์เจ้าชายจิตรเจริญสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์(2406-2490)พระราชโอรสในรัชกาลที่4ศิลปินที่ย ...

วันประสูติ พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4

วันประสูติ พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4

    1มกราคมพ.ศ.2406วันประสูติพระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรีพระราชธิดาในรัชกาลที่4ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบ ...