แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     2เมษายนพ.ศ.2498วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชธิดาองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล ...