แสดง 31 - 40 จาก 96 รายการ

งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน

งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน

         เนื่องจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปมากทำให้งานนิติเวชศาสตร์ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้แบ่งออกไปเป็นหลายสาขาได้แก่ ...

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์

         นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย          วิชานิติเวชวิทยา มีสอนครั้งแรกในหลักส ...

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

         เป็นวิชาที่นำเอาคุณสมบัติของฟิสิกส์ต่างๆที่ได้กล่าวแล้วเช่นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้ามาใช้ในการบำบัดรักษาและก ...

ชนิดของสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

ชนิดของสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

         เนื่องจากภายในร่างกายประกอบขึ้นด้วยสารเคมีมากมายหลายร้อยหลายพันชนิดสารเคมีบางชนิดก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพสารเคมีบางชนิดก็เป็นส่ว ...

เวชศาสตร์ชันสูตร

เวชศาสตร์ชันสูตร

         การทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายนั้นมีกลไกต่างๆสลับซับซ้อนอยู่อย่างมากมาย มีขบวนการทางชีวเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นอันมากเมื่อใดที่เก ...

การทำความสะอาดฟัน

การทำความสะอาดฟัน

         แม้เด็กเล็กฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นปรากฏให้เห็นก็ตามควรได้รับการทำความสะอาดใสช่องปากเป็นประจำกล่าวคือภายหลังการดูดนมแล้วควรให้ดูดหร ...

ฟันปลอม

ฟันปลอม

         ฟันที่ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้ว จำเป็นจะต้องถอนออกไปเมื่อฟันได้ถูกถอนออกไปแล้วจะเกิดช่องว่างขึ้นสมควรใส่ฟันเข้าแทนที่ใ ...

อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติ และจากเครื่องกำเนิดรังสี

อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติ และจากเครื่องกำเนิดรังสี

         รังสีเอกซ์และรังสีอื่นบางอย่างสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาโดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตผลนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรั ...