แสดง 61 - 68 จาก 68 รายการ

การวางแผนผังสวน

การวางแผนผังสวน

         ๑.จุดประสงค์ การวางแผนผังสวนเป็นการกะว่าจะปลูกต้นไม้ในรูปไหนจะใช้พันธุ์ไม้ผลปลูกสลับกันอย่างไรและจะวางสิ่งจำเป็นในการทำ ...

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

        การเลือกที่ทำสวนผลไม้เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ที่จะลงมือทำสวนผลไม้เพราะการทำสวนผลไม้เป็นการลงทุนระยะยาว และใช้ทุนเป็นจำนวนมาก ถ้าเ ...

การจำแนกผัก (classification of vegetables)

การจำแนกผัก (classification of vegetables)

         การจำแนกผัก อาจจะกระทำได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้จำแนกว่าจะใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการจำแนกเท่าที่ใช้กันทั่วๆไปมีวิธีการ ...