แสดง 51 - 60 จาก 81 รายการ

การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

         น้ำนมที่ใช้บริโภคมีทั้งน้ำนมที่ได้จากพืชเช่น ถั่วเหลืองและน้ำนมที่ได้จากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นโคแพะแกะกระบือเป็นต้นน้ำนมโคมีส ...

การบริโภคและอุตสาหกรรมนม

การบริโภคและอุตสาหกรรมนม

          นมเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วยธาตุอาหารครบทุกหมู่คือโปรตีนวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตและ ...

หลักการเลี้ยงสัตว์

หลักการเลี้ยงสัตว์

         ในการเลี้ยงสัตว์มีปัจจัยที่สำคัญ๔ประการด้วยกันคือ          ๑.พันธุ์สัตว์    ...

ชนิดของสัตว์เลี้ยง

ชนิดของสัตว์เลี้ยง

         สัตว์เลี้ยงที่ถือว่ามีความสำคัญและสามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรคือ ...

การประกันสังคม

การประกันสังคม

         คำว่า "ประกันสังคม" เป็นคำใหม่ เริ่มใช้ในประเทศไทยประมาณพ.ศ.๒๔๘๐พร้อมๆกับคำว่าสังคมสงเคราะห์แม้จะเป็นคำใหม่แต่หล ...