ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การพัฒนาการเกษตรในชนบท, การพัฒนาการเกษตรในชนบท หมายถึง, การพัฒนาการเกษตรในชนบท คือ, การพัฒนาการเกษตรในชนบท ความหมาย, การพัฒนาการเกษตรในชนบท คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0

          การเลี้ยงปศุสัตว์
          ปศุสัตว์หมายถึงสัตว์เศรษฐกิจที่มนุษย์นำมาเลี้ยงเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น เพื่อใช้งานและเป็นอาหาร เป็นต้นสัตว์เศรษฐกิจมีทั้งสัตว์สี่เท้า  เช่น  โค  กระบือ ม้า แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ห่าน ไก่งวง เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์นับว่าเป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งของเกษตรกร  สามารถเลี้ยงเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นอาชีพหลัก  หรือเลี้ยงจำนวนไม่มากเพื่อเป็นอาชีพเสริมก็ได้
         ในโครงการพระราชดำริเกือบทุกโครงการทั่วประเทศ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดให้นำโครงการปศุสัตว์เข้าร่วมด้วยเพราะได้ทรงพิจารณาเห็นว่า  การเลี้ยงสัตว์จะมีส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น โดยเฉพาะจะเป็นหลักประกันให้เกษตรกรมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว  หากทำการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผล  หรือได้รับความเสียหายจากภาวะฝนแล้งหรือน้ำท่วม และแม้ว่าจะไม่เป็นรายได้มากนัก แต่ก็ยังพอบรรเทาความเดือดร้อนลงได้  อย่างน้อยก็มีไว้บริโภคในครอบครัว และถ้าเลี้ยงไว้จำนวนมากก็จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้รับความเพลิดเพลินจากการเจริญเติบโต  การให้ลูก  และการให้ผลิตผลของสัตว์เลี้ยง  เช่น  ในส่วนของผู้ที่ทำการเพาะปลูกหรือทำไร่ทำนา  จะได้มูลสัตว์มาใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน  ทำให้ได้รับผลิตผลจากการเพาะปลูกมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาใช้
          โครงการปศุสัตว์ตามพระราชดำริมีหลายโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  โครงการโคนม โครงการเลี้ยงวัวเนื้อ  โครงการเลี้ยงแพะ  โครงการเลี้ยงแกะ  โครงการเลี้ยงสุกร โครงการเลี้ยงไก่ โครงการเลี้ยงเป็ด โครงการเลี้ยงนกกระทา  โครงการเลี้ยงปศุสัตว์กับเกษตรกรยากจน และโครงการเลี้ยงสัตว์กับทหารทุพพลภาพ เป็นต้น

การพัฒนาการเกษตรในชนบท, การพัฒนาการเกษตรในชนบท หมายถึง, การพัฒนาการเกษตรในชนบท คือ, การพัฒนาการเกษตรในชนบท ความหมาย, การพัฒนาการเกษตรในชนบท คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

Sanook.commenu