แสดง 61 - 70 จาก 85 รายการ

 ความรู้ทั่วไปในเรื่องปลา

ความรู้ทั่วไปในเรื่องปลา

         นักวิทยาศาสตร์จัดความรู้และเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะการจำแนกแยกชนิดและชีวประวัติของปลาไว้ในหมวดวิชามีนวิทยาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ ...

ปลา

ปลา

          ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นอาหารประเทศหนึ่งในโลกนับตั้งแต่โบราณกาลตลอดมาประเทศของเรามีผักปลาและอ ...

การระวังรักษาอนามัยของลูกนก

การระวังรักษาอนามัยของลูกนก

          เมื่อลูกนกแตกออกมาจากไข่พ่อนกและแม่นกต่างก็ช่วยกันหาอาหารมาป้อนลูกอ่อนตามกฎของธรรมชาติเมื่อลูกนกกินอาหารเข้าไปก็ย่อมมีการถ่ายของเสียออกมา ...

หนังสือค้นคว้าเรื่องนกในประเทศไทย

หนังสือค้นคว้าเรื่องนกในประเทศไทย

          เป็นที่น่าเสียใจว่าเรายังไม่มีหนังสือเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่หรือหนังสือแนะนำชนิดนกเป็นภาษาไทยเลยอย่างไรก็ตามหนังสือที่เด็กๆควรได้อ่า ...

การจำแนกชนิดนกในประเทศไทย

การจำแนกชนิดนกในประเทศไทย

          ได้เคยกล่าวแล้วว่านกนับได้ว่าเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มนุษย์ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยมากกว่าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆคนเราได้ทำการสังเกตค้นคว้าเ ...

ประโยชน์ของนก

ประโยชน์ของนก

         นอกจากนกจะมีสีสันงดงามประดับประดาโลกให้มีสีสวยงามมีเสียงอันไพเราะยิ่งแล้วนกเหล่านี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยกำจัดศัตรูของชาวไร่ชาวนาและ ...

อาหารของนก

อาหารของนก

         ในฤดูหนาวพออากาศเริ่มหนาวจัดแมลงและวัชพืชอันเป็นอาหารส่วนใหญ่ของนกจะตายหรือ"จำศีล"หรือหายากดังนั้นอาหารแถบขั้วโลกจึงหายากเข้าทุ ...

ไข่นก

ไข่นก

         ไข่นกนั้นมีสีสันแตกต่างกันออกไปพวกที่วางไข่ตามโพรงไม้หรือในโพรงดินมักจะมีสีขาวนกที่วางไข่ตามกอหญ้าบนดินทรายหรือตามหินก็มักจะมีสีสันคล้ายพื้น ...

 วิธีทำรังและลักษณะรังนก

วิธีทำรังและลักษณะรังนก

         วิธีทำรังและลักษณะรังนกต่างก็มีลักษณะแปลกๆกันไปมากเป็นศิลปะตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่งรังที่นกทำได้ง่ายที่สุดคือรังที่ทำอยู่กับพื้นดินพื้นทรายโ ...