ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การถนอมผลิตผลการเกษตร, การถนอมผลิตผลการเกษตร หมายถึง, การถนอมผลิตผลการเกษตร คือ, การถนอมผลิตผลการเกษตร ความหมาย, การถนอมผลิตผลการเกษตร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การถนอมผลิตผลการเกษตร

          ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศร้อน และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี จึงเหมาะสมที่จะทำ การเกษตร โดยเฉพาะพืชที่ชอบอากาศร้อนทุกชนิดคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพในการทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ จึงทำให้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักผลไม้ รวมทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกอีกหลายชนิด

          ผลิตผลการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้หลาย ชนิดออกผลตามฤดูกาลเท่านั้น พอนอกฤดูแล้ว จะไม่มี เช่น มะม่วง ทุเรียน แต่มีผลไม้บางชนิดมีผลิตผลตลอดทั้งปี เช่น กล้วย มะละกอส้มเขียวหวานมีผลไม้บางชนิดที่

          มีรสชาติเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ เช่น มะม่วงบางพันธุ์ มังคุด กล้วยหอม มะละกอ ซึ่งมีการส่งออกไปขายต่างประเทศบ้าง ส่วนพืชไร่หลายชนิด เช่น ข้าว ถั่วเขียว ประเทศไทยสามารถผลิตได้เพียงพอกับการบริโภคของประชาชน และยังมีเหลือส่งออกขายต่างประเทศ นำรายได้เข้าประเทศปีละมาก ๆ

          ผลิตผลการเกษตรหลายอย่างมีผลิตผลมากในช่วงฤดูกาลและไม่สามารถรับประทานได้หมดเนื่องจากเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถนอมรักษาผลิตผล เพื่อเก็บไว้ได้นาน สำหรับรับประทานนอกฤดูกาล และส่งขายทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
          คนไทยรู้วิธีการถนอมรักษาผลิตผลการ เกษตรมานานแล้ว โดยเก็บเอาไว้บริโภคใน ครอบครัว หรือขายในตลาดใกล้เคียง แต่เนื่องจากวิทยาการด้านการเกษตรก้าวหน้าขึ้นมากทำให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมากและมีคุณภาพดี จึงต้องปรับปรุงกรรมวิธีการถนอมรักษาผลิตผลเหล่านี้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เก็บได้นานยิ่งขึ้น ตลอดจนหาภาชนะบรรจุให้เหมาะสมเพื่อส่งเป็นสินค้าไปขายต่างประเทศได้

          การถนอมอาหารในสมัยโบราณในสมัยโบราณปลาเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของคนไทย ซึ่งหาได้ง่ายตามแม่น้ำลำคลอง ดังนั้น ในวันที่จับปลาได้มากก็จะมีการแบ่งปันให้ญาติหรือเพื่อนบ้านได้รับประทานกันอย่างทั่วถึง ตาม นิสัยโอบอ้อมอารีของคนไทยในสมัยก่อน ส่วน ที่เหลือจะเก็บรักษาไว้โดยการหมักเกลือทำเป็นปลาร้า ตากแดด หรือย่างรมควัน ส่วนผลไม้อาจนำมากวน ซึ่งเป็นการระเหยเอาน้ำออก เพื่อทำให้ผลไม้นั้นสามารถเก็บไว้ได้นาน อาจจะเติมน้ำตาลด้วยหรือไม่ก็ได้เพื่อให้รสชาติดีขึ้นถึงแม้ว่าคนไทยสมัยก่อนจะไม่ทราบทฤษฎี    หรือหลักการในการถนอมรักษาผลิตผลการเกษตร    ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ก็ได้มีการ    ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาหลายชั่วอายุคน เป็นวิธีง่าย ๆไม่มีกรรมวิธียุ่งยากหรือซับซ้อน โดยอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนช่วยในการถนอมรักษา อาจจะมีทั้งการเก็บในลักษณะสด และแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่โดยที่คุณภาพเปลี่ยน-แปลงน้อยที่สุดและสามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งพอจะสรุปได้ดังน

การถนอมผลิตผลการเกษตร, การถนอมผลิตผลการเกษตร หมายถึง, การถนอมผลิตผลการเกษตร คือ, การถนอมผลิตผลการเกษตร ความหมาย, การถนอมผลิตผลการเกษตร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu