ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน หมายถึง, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน คือ, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน ความหมาย, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน

          กิจการของท่าอากาศยานเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความสะดวกของผู้ใช้บริการ การดำเนินงานจึงต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีองค์กรที่คอยกำกับดูแล หรือให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน สำหรับประเทศไทยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

          ๑. องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL CIVIL AVIATIONORGANIZATION-ICAO) เป็นองค์การชำนัญพิเศษสาขาหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นจากข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งทำขึ้นที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดา มีสมาชิกอยู่ประมาณ ๑๖๐ ประเทศ  ภารกิจขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ คือ การกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติต่อการขนส่งทางอากาศในเรื่องต่างๆ เช่น ท่าอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ และการเดินอากาศ เป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้กิจการบินพลเรือนระหว่างประเทศมีมาตรฐานและเป็นระเบียบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัย และมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
         ๒. สมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งอาเซียน (ASEAN INTERNATIONAL AIRPORT ASSOCIATION-AAA) คือ สมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่วนภูมิภาคระหว่างท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งอาเซียนในเรื่องการพัฒนา การปฏิบัติและการบริหารท่าอากาศยาน เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานในกลุ่มอาเซียนมีประสิทธิภาพและมีกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เหมือนกัน สำหรับประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
         ๓. สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (THE AIRPORTS  COUNCIL  INTERNATIONAL-ACI) เป็นสภาสมาคมซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสภาผู้ดำเนินงานท่าอากาศยานระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์คือ สร้างแรงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
         ๔. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL AIRTRANSPORT ASSOCIATION-IATA) คือสมาคมของสายการบินต่างๆ ที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทั้งทางตรงและทางอ้อมทางด้านการขนส่งทางอากาศของสมาชิก

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน หมายถึง, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน คือ, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน ความหมาย, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu