ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒, คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง, คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ คือ, คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ความหมาย, คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

          ยาแผนปัจจุบัน  หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคสัตว์
          ยาแผนโบราณ  หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบำบัดโรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ  หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณหรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ
          ยาอันตราย  หมายความว่า  ยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย
          ยาควบคุมพิเศษ  หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ
          ยาใช้ภายนอก  หมายความว่า  ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายสำหรับใช้ภายนอก
          ยาใช้เฉพาะที่ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งใช้เฉพาะกับที่ผิวหนัง หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ
          ยาสามัญประจำบ้าน  หมายความว่า ยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาสามัญประจำบ้าน
          ยาบรรจุเสร็จ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จในรูปต่างๆ ทางเภสัชกรรม   ซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่ปิด   หรือผนึกไว้   และมีฉลากครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้
          ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพผลิต หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง หรือ แปรสภาพ  และหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปยา แบ่งยาเป็นยาบรรจุเสร็จ
          ตำรับยา  หมายความว่า สูตรซึ่งระบุส่วนประ-กอบสิ่งปรุงยาที่มีรวมอยู่ด้วย ไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และให้หมายความรวมถึงยาที่มีลักษณะเป็นวัตถุสำเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพร้อมที่จะนำไปให้แก่มนุษย์หรือสัตว์ได้

          (ดูเพิ่มเติมเรื่อง ประวัติการแพทย์ฯ เล่ม ๘)

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒, คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง, คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ คือ, คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ความหมาย, คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu