ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม, ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม หมายถึง, ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม คือ, ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม ความหมาย, ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

          ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรมแบบนี้ ได้แก่ สมอลล์ทอล์ก (Smalltalk)  ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java)  เป็นต้น  แนวความคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับชนิด (type)  คลาส  (Class) และวัตถุ  (Object) สำหรับชนิด  คือ  กลุ่มของชนิดข้อมูล  ซึ่งชนิดของข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  จำนวนเต็ม  จำนวนจริง  ค่าตรรกะ  (Boolean)  และกลุ่มตัวอักษร (Character String)  ผู้ใช้สามารถสร้างชนิดของข้อมูลชนิดใหม่ได้  โดยใช้ตัวสร้างชนิด  (Type  Constructor)ซึ่งชนิดของข้อมูลที่สร้างได้คือ

          1.  โครงสร้างแบบระเบียน (Record  Structures)  กำหนดรายการของชนิดข้อมูลจำนวน n  ชนิด  ได้แก่  T1, T2, ..., Tn  พร้อมทั้งระบุชื่อชนิดของข้อมูลแต่ละตัว  ผู้ใช้สามารถสร้างชนิดของระเบียน  ซึ่งประกอบด้วย  n  ตัว  ได้  โดยองค์ประกอบที่  i  เป็นชนิด  Ti

          2.  ชนิดของข้อมูลแบบกลุ่ม (Collection Types)  ถ้าชนิดของข้อมูล  T  ถูกกำหนดขึ้น  ผู้ใช้สามารถสร้างชนิดของข้อมูลชนิดใหม่ได้  โดยการระบุกลุ่มของชนิดข้อมูล  T  เช่น  แถวลำดับ (Array)   รายการ (List) และเซต  (Set)   เป็นต้น

          3. ชนิดของข้อมูลแบบอ้างถึง  (Reference Types)  เป็นชนิดของข้อมูลที่อ้างถึงชนิดของข้อมูล T อาจมองง่ายๆ ได้ว่า  ชนิดข้อมูลแบบอ้างถึงคือ ตัวชี้  (Pointer)  ในภาษาซี  และภาษาซีพลัสพลัสนั่นเอง  เพียงแต่ว่าในทางระบบฐานข้อมูล  ชนิดของข้อมูลแบบนี้จะต้องอ้างถึงหลายๆ สิ่ง  ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวชี้ธรรมดาเท่านั้น  นั่นคือ  จะต้องอ้างถึงรายละเอียดของการจัดเก็บระเบียนหนึ่ง ๆ เช่น  เลขที่ของจานบันทึก  กลุ่มระเบียนภายในจานบันทึกนั้น  พร้อมทั้งตำแหน่งภายในกลุ่ม ระเบียนนั้นด้วย

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม, ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม หมายถึง, ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม คือ, ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม ความหมาย, ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu