ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย, การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย หมายถึง, การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย คือ, การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ความหมาย, การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย


          ประเทศไทยเรามีฝั่งทะเลที่เป็นป่าแสมโกงกาง     เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม เหมาะแก่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เป็นเนื้อ-ที่ประมาณ ๑ ล้านไร่  การเลี้ยงปลาน้ำกร่อยเป็นอุตสาหกรรมมีการทำกันในประเทศฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  และไต้หวันแต่ในประเทศไทยการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยยังไม่อยู่ในความนิยมทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากปลาน้ำกร่อยที่นิยมเลี้ยงกันคือ ปลานวล-จันทร์ทะเล ไม่อยู่ในความนิยมของคนไทย และค่อนข้างมีราคาถูก  ส่วนปลาที่มีราคาแพงและคนไทยนิยม เช่น ปลากะพงก็หาลูกปลาที่จะนำมาเลี้ยงค่อนข้างยาก

          การเลือกทำเลขุดบ่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ควรเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง   และเมื่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูงควรมีระดับความลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร พื้นที่ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องขุดดิน เพียงแต่ตีคันรอบเป็นบ่อ วางท่อระบายน้ำทะเลเข้าเมื่อระดับน้ำขึ้น   และวางท่อระบายน้ำทิ้งเมื่อระดับน้ำทะเลต่ำ ลักษณะดินควรเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี และมีความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง ๖.๕-๗.๕ ซึ่งเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสาหร่าย

          ลักษณะของฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อยที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองคือ  มีบ่อเลี้ยงลูกปลาขนาดนิ้วมือและบ่อเลี้ยงปลาใหญ่ในฟิลิปปินส์ เนื้อที่ฟาร์มเลี้ยงปลาจะแบ่งออกเป็นบ่อต่างๆ คือบ่ออนุบาลร้อยละ ๑ บ่อเลี้ยงลูกปลาขนาดนิ้วมือร้อยละ ๙ และบ่อเลี้ยงปลาใหญ่ร้อยละ ๙๐ บ่อเลี้ยงปลาใหญ่โดยมากมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๓-๕ ไร่ และมีระดับความลึก ๓๐-๑๒๐ เซนติเมตร

          การจัดรูปบ่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อย   มีลักษณะคล้ายกับบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืด รูปบ่ออาจเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยคันดินสูงกว่าระดับเก็บกักน้ำ  ๓๐  เซนติเมตรคันดินรอบนอกเป็นคันรอบบ่อต่างๆ เป็นคันใหญ่และแข็งแรงสูกว่าระดับน้ำทะเลเมื่อขึ้นสูงเต็มที่ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร

          น้ำที่มาหล่อเลี้ยงปลาระบายจากคูส่งน้ำติดต่อกับทะเลประตูระบายน้ำควรทำด้วยวัสดุแข็งแรง เช่น คอนกรีตหรืออิฐหรือทำด้วยไม้ การเก็บกักและการระบายน้ำดำเนินการให้ประสานกับการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล ประตูน้ำมีช่องสำหรับใส่ตะแกรงป้องกันศัตรูปลาเข้ามาในบ่อ บ่อต่างๆมีทางน้ำติดต่อเข้าหาทางน้ำสายหลัก ซึ่งอยู่ในที่มีระดับต่ำสุด ทำให้สามารถควบคุมการถ่ายเทน้ำเข้าและออกได้ทุกๆบ่อ  และทำให้การจับปลาสะดวกยิ่งขึ้น

          ในบ่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อย  ดินมีความสำคัญในการผลิตปลา ดินส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนซึ่งพัดพามากับน้ำและดินที่ดีที่สุด   เป็นดินที่เกิดมาจากภูเขาไฟ ดินก้นบ่อควรเป็นดินที่เก็บกักน้ำได้ดี

          แหล่งที่มาของน้ำได้มาจากทะเลและน้ำฝน  แต่ในบางท้องที่อาจได้น้ำจืดจากลำธารหรือลำคลอง  แหล่งที่มาของน้ำทำให้ความเค็มของน้ำต่างกัน การระเหยทำให้น้ำมีความเค็มเพิ่มขึ้น  แต่เมื่อฝนตกหรือได้รับน้ำจืด ความเค็มจะลดลง ความเค็มของน้ำอาจจะแตกต่างกัน หากบ่อสร้างในที่ใกล้ทะเลและบ่ออยู่ลึกเข้ามาในผืนดินที่ได้รับน้ำจืด

          อุณหภูมิของน้ำแตกต่างกันตามฤดูกาลในบ่อ  สำหรับเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ส่วนใหญ่มักมีระดับน้ำตื้น ในฤดูร้อนอุณหภูมิของน้ำอาจจะสูงถึง ๓๕ องศาเซลเซียส ฉะนั้น ภายในบ่อควรจะขุดให้มีส่วนลึกที่ปลาจะหลบอาศัย น้ำในบ่อปลาควรมีลักษณะเป็นด่างเล็กน้อย และมีก๊าซออกซิเจนพอเพียง

การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย, การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย หมายถึง, การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย คือ, การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ความหมาย, การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu