ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย, การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย หมายถึง, การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย คือ, การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย ความหมาย, การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

          ในประเทศไทยมีการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารจำนวนน้อยมาก  ส่วนใหญ่ใช้แปรรูปทำแป้ง
และแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ในรูปมันเส้นและมันอัดเม็ด ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  ประเทศไทยเรามีโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังถึง ๑,๗๒๔ โรงงาน ดังแสดงในตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ แสดงจำนวนโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังประเภทต่างๆ เป็นรายภาค ปี พ.ศ. ๒๕๑๗

ภาค

โรงงาน
แป้งมัน

โรงงาน
มันเส้น

โรงงาน
มันอัดเม็ด

โรงงานสาคู

โรงงาน
มันเส้น-อัดเม็ด

  เหนือ
  ตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลาง
  ตะวันออก
  ตะวันตก
  ใต้
๑๑๓

๖๖
๔๙๕
๑๙
๕๕๓
๑๓๓

๑๔
๒๖

๘๘

-

-
-
-


๑๑
๔๔

๑๑๔

รวม

๑๒๗

๑,๒๖๗

๑๔๑

๑๘๓

          ตลาดที่สำคัญของแป้งมันสำปะหลัง ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดใหญ่ของมันสำปะหลังอัดเม็ดได้แก่  เนเธอร์แลนด์  เยอรมันตะวันตก  เบลเยียม  และฝรั่งเศส เป็นต้น
  (ดูเพิ่มเติมเรื่อง พืชหัว)

การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย, การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย หมายถึง, การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย คือ, การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย ความหมาย, การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu