ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การใช้ประโยชน์, การใช้ประโยชน์ หมายถึง, การใช้ประโยชน์ คือ, การใช้ประโยชน์ ความหมาย, การใช้ประโยชน์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การใช้ประโยชน์

          แทบจะกล่าวได้ว่า ทุกส่วนของอ้อยตั้งแต่ยอดจนถึงรากล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดเห็นจะได้แก่ส่วนของลำต้น ซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำตาลไว้นั่นเอง  อย่างไรก็ดีการใช้ประโยชน์จากอ้อยอาจกล่าวกว้างๆ ได้ ๒ ประการ คือ  
          (๑) การใช้ประโยชน์โดยตรง   
          (๒) การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

          อย่างไรก็ดี ในการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยโดยตรงนั้นมีผลผลอยได้ (by-products)  เกิดขึ้นหลายอย่าง  ที่สำคัญได้แก่  ชานอ้อย  กากตะกอน (filter mud,  filter cake)  และกากน้ำตาล (molasses) ทั้งน้ำตาลและผลพลอยได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  เพื่อความสะดวกจะได้แยก กล่าวเป็น  ๒ พวก คือ 
          (๑) การใช้ประโยชน์น้ำตาล 
          (๒) การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้

          การใช้ประโยชน์น้ำตาลแบ่งออกเป็น  ๒ อย่าง คือ

          ก. ใช้เป็นอาหารมนุษย์  น้ำตาลมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตในฐานะที่เป็นอาหารทั้งในรูปของอาหารคาวและหวาน   นอกจากจะใช้เป็นอาหารโดยตรงแล้ว  น้ำตาลยังใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น สับปะรดกระป๋อง  ผลิตภัณฑ์นม  น้ำผลไม้กระป๋อง  และเครื่องดื่มที่ไม่มีอัลกอฮอล์ ซึ่งได้แก่ น้ำขวดหรือน้ำอัดลมชนิดต่างๆ เป็นต้น
          ข. ใช้ประโยชน์อย่างอื่น  น้ำตาล (รวมทั้งแป้ง) สามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางนับตั้งแต่ใช้ผลิตอัลกอฮอล์โดยขบวนการหมักดองหรือเฟอร์เมนเตชัน (fermentation) ซึ่งอาศัยเชื้อยีสต์ (yeast) จนถึงการผลิตผงซักฟอก (detergents) โดยอาศัยปฏิกิริยาโดยตรงระหว่างน้ำตาลและไขมัน (fat)  ผงซักฟอกประเภทนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากเพราะสามารถสลายตัวได้ โดยชีวินทรีย์ (biodegradable)

         นอกจากนี้ น้ำตาลยังใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสารเคลือบผิว (surfactant)  สำหรับใช้ในการเกษตรสารดังกล่าวสลายตัวได้โดยชีวินทรีย์  เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีการใช้ประโยชน์ของน้ำตาลในรูปที่มิใช่เป็นอาหาร   กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นโดยลำดับซึ่งจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบเกิดขึ้นเรื่อยๆ

การใช้ประโยชน์, การใช้ประโยชน์ หมายถึง, การใช้ประโยชน์ คือ, การใช้ประโยชน์ ความหมาย, การใช้ประโยชน์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu