ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คุณสมบัติทางกายภาพ, คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง, คุณสมบัติทางกายภาพ คือ, คุณสมบัติทางกายภาพ ความหมาย, คุณสมบัติทางกายภาพ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คุณสมบัติทางกายภาพ

          อนุภาคไวรัส   มีขนาดตั้งแต่  ๑๐  มิลลิไมครอน  ถึง ๒๕๐ มิลลิไมครอน* ถ้าทำให้อนุภาคไวรัสบริสุทธิ์  แต่ละไวรัสจะมีรูปร่าง  สัณฐานผลึกแบบต่างๆ กัน
          บนผิวแคปซิด เมื่อขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  จะเห็นว่าประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆ   แต่ละหน่วย   เรียกว่า   แคปโซเมียร์ (capsomere)  แคปซิดอาจจะเปรียบเสมือนกำแพงบ้าน  ส่วนแคปโซเมียร์เปรียบเสมือนอิฐแต่ละก้อนในกำแพง  แคปซิดของไวรัสมีสองแบบ แบบบันไดเวียน (helical) และแบบผลึกไอโคซาฮีดรอน (icosahedron)
          การศึกษาไวรัสทางกายภาพ     จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง ขนาด   และสัณฐานของ   ผลึก   การมีเยื่อหุ้มผลึกไวรัสหรือไม่  การจัดเรียงตัวของแคปโซเมียร์  และจำนวนของแคปโซเมียร์ในผลึกนั้น
    --------------------------------------------------------------------------------
    * 1 มิลลิเมตร = 1,000 ไมครอน (M)
      1 ไมครอน = 1,000 มิลลิไมครอน (M)
      1 มิลลิไมครอน = 10 อังสตรอม (A)

          ใน ค.ศ. ๑๙๓๕  สแตนเลย์  เป็นคนแรกที่ทำไวรัสใบยาสูบด่างตกผลึก  และประมาณค.ศ.  ๑๙๔๐  ก็สามารถถ่ายรูปร่างสัณฐานของไวรัสจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  อนุภาคไวรัสหรือผลึกไวรัส  ประกอบด้วยกรดนิวคลีอิค  ซึ่งห่อหุ้มด้วยอณูโปรตีนที่ต่อกันเป็นแคปซิด    เมื่อทำไวรัสให้บริสุทธิ์   ผลึกเหล่านี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางเรขาคณิต    โดยเฉพาะรูปผลึกมีทรงรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหลายหน้า  นักวิชาการจัดอยู่ในพวก "ไอโคซาฮีดรอน"
          ปกติ  แต่ละไวรัสมักจะมีคุณสมบัติทางกายภาพเฉพาะ  ดังตารางที่แสดง

 

คุณสมบัติทางกายภาพ, คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง, คุณสมบัติทางกายภาพ คือ, คุณสมบัติทางกายภาพ ความหมาย, คุณสมบัติทางกายภาพ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu