ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว, การปรับปรุงพันธุ์ข้าว หมายถึง, การปรับปรุงพันธุ์ข้าว คือ, การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ความหมาย, การปรับปรุงพันธุ์ข้าว คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

          พันธุ์ข้าวที่ดีจะให้ผลิตผลสูงและมีคุณภาพดีกว่าพันธุ์ข้าวที่ไม่ดี และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า พันธุ์ข้าวที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเกษตรแผนใหม่   ซึ่งการเกษตรแผนใหม่มีจุดประสงค์ที่จะปลูกพืชที่ตลาดต้องการให้ได้ผลิตผลสูง และทำรายได้ที่คุ้มค่าให้กับกสิกรผู้ปลูก
          การเกษตรแผนใหม่มีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
          ๑) การปลูกพืชพันธุ์ดีและเหมาะสมกับท้องถิ่น
          ๒) การใส่ปุ๋ยบำรุงดิน
          ๓) การปราบวัชพืช
          ๔) การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
          ๕) การชลประทาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอกับความต้องการของพืช

          โดยเหตุนี้การปรับปรุงพันธุ์  เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดีจึงมีความสำคัญยิ่ง  และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะมนุษย์มีนิสัยอยากจะได้ของที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม วิธีการปรับปรุงพันธุ์ในสมัยก่อนและในสมัยปัจจุบันนั้น มีความแตกต่างกันมากมาย เพราะมนุษย์ในปัจจุบันได้เรียนรู้ถึงวิชาการต่าง ๆ มากกว่าในสมัยก่อน ฉะนั้น วิธีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในปัจจุบันจึงดีกว่าสมัยก่อน และงานปรับปรุงพันธุ์  ข้าวในปัจจุบัน สถาบันวิจัยข้าว   กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้ดำเนินงาน  ซึ่งวิธีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพอสรุปได้ดังนี้

          ปกติพันธุ์ข้าวที่เอามาจากท้องถิ่นต่าง ๆ นั้นมีจำนวนมาก จนไม่สามารถคัดเลือกได้ทันทีว่า  พันธุ์ใดดี  พันธุ์ใดไม่ดี ด้วยเหตุนี้ จึงต้องเอาพันธุ์เหล่านั้นมาปลูกทดสอบและเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือก  ซึ่งการคัดเลือกก็มีหลายวิธีด้วยกันดังนี้
          ๑) การคัดเลือกพันธุ์หมู่  (mass selection) โดยเอาเมล็ดพันธุ์ของแต่ละพันธุ์มาปลูก เพื่อคัดเลือกหาต้นที่มีลักษณะดีและเหมือนกันไว้เป็นจำนวนมาก  แล้วเก็บเกี่ยวเมล็ดจากต้นเหล่านี้รวมกัน เพื่อปลูกเปรียบเทียบและทดสอบหาพันธุ์ที่ดีที่สุด  เช่น  ให้ผลิตผลสูง คุณภาพเมล็ดได้มาตรฐาน ต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญ ๆ
          ๒) การคัดเลือกพันธุ์แท้   (pure  line  selection)  พันธุ์แท้  หมายถึง  กลุ่มของต้นลูกที่เกิดจากการผสมตัวเองในต้นเดียวกัน และต่างก็มีลักษณะเหมือนต้นเดิม  ฉะนั้น การคัดเลือกแบบนี้จึงเป็นการคัดเลือกหาต้นที่มีลักษณะดี แต่ละต้นที่คัดเลือกเก็บเกี่ยวเมล็ดแยกกันเพื่อเอาไปปลูกทดสอบเป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ และสายพันธุ์ที่ดีเท่านั้นจะได้รับการคัดเลือก เช่น สายพันธุ์ที่ให้ผลิตผลสูง คุณภาพเมล็ดได้มาตรฐาน ต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญ ๆ และทุกต้นในสายพันธุ์มีลักษณะเหมือนกัน    

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว, การปรับปรุงพันธุ์ข้าว หมายถึง, การปรับปรุงพันธุ์ข้าว คือ, การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ความหมาย, การปรับปรุงพันธุ์ข้าว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu