ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ข้าวโพด, ข้าวโพด หมายถึง, ข้าวโพด คือ, ข้าวโพด ความหมาย, ข้าวโพด คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ข้าวโพด

          ข้าวโพดเป็นธัญพืชสำคัญอย่างหนึ่งของโลก  รองจากข้าวเจ้าและข้าวสาลี นับเป็นพืชอาหารหลักที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  ในต่างประเทศ เช่น  เม็กซิโก อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ประชาชนรับประทานข้าวโพดเป็นอาหารประจำวัน ในรูปต่าง ๆ  กัน  นอกจากใช้เป็นอาหารมนุษย์ และสัตว์โดยตรงแล้ว เมล็ดข้าวโพดและส่วนอื่น ๆ เช่น ต้น ใบและซัง ยังใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลายชนิด เมล็ด  อาจนำมาสกัดน้ำมัน น้ำตาล และทำแป้ง  น้ำตาลที่สกัดจากเมล็ดใช้ทำสารเคมี วัตถุระเบิด สีย้อมผ้า แป้ง  ใช้ทำสบู่ หมึก กาว น้ำมัน นอกจากใช้รับประทานแล้ว ยังใช้ทำสีทาบ้าน ยาขัดเงา ลำต้นและใบใช้ทำกระดาษ  กระดาษอัด  ซังใช้ทำจุกขวด กล้องยาสูบและเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สำคัญ ๆ ซึ่งใช้ข้าวโพดเป็นส่วนประกอบ มีประมาณกว่า ๕๐๐ ชนิด  สำหรับในประเทศไทย ข้าวโพดที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ การใช้ข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์มีน้อย
          ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดมาช้านานแต่ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  เพิ่งจะเริ่มปลูกกันอย่างจริงจังเมื่อยี่สิบกว่าปีมานี้เอง  และปริมาณการผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ผลิตผลทั้งประเทศมีเพียง ๓.๗๓ ตัน  แต่ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๖  เพิ่ม
ขึ้นเป็น  ๓.๘๘  ล้านตัน ทั้งนี้เนื่องจากตลาดต่างประเทศต้องการมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ญี่ปุ่น  ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์  มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปี ๒๕๒๕ คิดเป็นมูลค่าส่งออก ๖,๓๕๕ ล้านบาท ในปัจจุบันข้าวโพดได้เลื่อนอันดับจากพืชที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  มาเป็นพืชที่มีความสำคัญใกล้เคียงกับข้าวเจ้าและยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญเก่าแก่ของประเทศไทยมาช้านาน
          ประเทศที่ผลิตข้าวโพดมาก  ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  รุสเซีย เม็กซิโก สหภาพแอฟริกาใต้ อาร์เจนตินา  รูเมเนีย  และโกสลาเวีย ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๕  สหรัฐอเมริกาผลิตได้  ๒๑๓  ล้านตัน เม็กซิโก ๑๒ ล้านตัน  รุสเซีย ๑๒.๕ ล้านตัน สหภาพแอฟริกาใต้ ๘.๓ ล้านตัน  และประเทศไทยในปีเดียวกันเพียง  ๓ ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณส่งข้าวโพดออกของประเทศไทยอยู่เป็นอันดับสี่ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา  และฝรั่งเศส ที่เป็นดังนี้เนื่องจาก  การใช้ข้าวโพดในประเทศมีน้อย ข้าวโพดที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ ๗๐  ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ

ข้าวโพด, ข้าวโพด หมายถึง, ข้าวโพด คือ, ข้าวโพด ความหมาย, ข้าวโพด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu