ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การแก้ไขปัญหาป่าไม้, การแก้ไขปัญหาป่าไม้ หมายถึง, การแก้ไขปัญหาป่าไม้ คือ, การแก้ไขปัญหาป่าไม้ ความหมาย, การแก้ไขปัญหาป่าไม้ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
การแก้ไขปัญหาป่าไม้

          ๑. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ชาวเขาทำลายป่าและต้นน้ำลำธาร อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองนี้ มีหน่วยราชการหลายหน่วยดำเนินการอยู่ คือ กรมป่าไม้ ปลูกสร้างสวนป่าในบริเวณที่ป่าถูกทำลาย กรมประชาสงเคราะห์   ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาในเขตท้องที่จังหวัดที่มีชาวเขาอยู่หนาแน่น  จำนวน  ๑๑ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดส่งหน่วยชาวเขาเคลื่อนที่ออกไปพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา  โครงการพระธรรมจาริก  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสำนักงานที่ดินเขต  ๖ เชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจดิน  พัฒนาที่ดิน  อนุรักษ์ดินและน้ำ ในที่ดินที่จัดให้ชาวเขาและชาวไทยในที่ราบ  กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ  ได้ส่งเสริมให้ชาวเขานำพืชเมืองหนาวที่มีราคามาปลูกทดแทนขึ้น  ที่สำคัญก็คือ  โครงการพัฒนาต้นน้ำหรือแผนไร่นา  ป่าผสมตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ถึง  ๗๑  โครงการ  ถ้าหากโครงการต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณและ ความร่วมมือจากชาวเขาเป็นอย่างดีแล้ว  ก็จะสามารถแก้ไขได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอยู่บ้าง

          ๒. การแก้ไขปัญหาป่าไม้ในที่ราบหรือที่เนินซึ่งถูกทำลายเพื่อทำไร่พืชผลเศรษฐกิจ  จนป่าเสื่อมโทรมลงนั้น กองจัดที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ก็ดำเนินการสอบสวนสิทธิของราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จัดที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยในรูปหมู่บ้านป่าไม้เพื่อให้มีที่ทำกิน และได้แรงงานปลูกป่าขึ้นทดแทนป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ปรากฏว่า ได้มีเกษตรกรหลายรายขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในป่าสงวนที่เสื่อมโทรม เพื่อปลูกป่าและทำกสิกรรมไปด้วย

          ๓. ปัญหาการลักตัดไม้เพื่อทำฟืน  เผาถ่าน และทำไม้ออกป้อนความต้องการของโรงเลื่อยและเป็นสินค้า  กรมป่าไม้ก็ได้แก้ไขโดยปรับปรุงการอนุญาตแบบรายย่อยหรือผูกขาดไปเป็นสัมปทานระยะยาว  ทั้งป่าเลนและป่าบก มีบริษัททำไม้จังหวัดที่เป็นผู้รับอนุญาตก็ได้ป้องกันรักษา และปลูกป่าให้ด้วย ทั้งยังได้นำเงินผลกำไรประมาณร้อยละ  ๑๐-๑๕ บำรุงสาธารณูปโภคท้องที่ที่ป่านั้น ๆ   ตั้งอยู่ นับว่าได้ผลดีพอสมควร

การแก้ไขปัญหาป่าไม้, การแก้ไขปัญหาป่าไม้ หมายถึง, การแก้ไขปัญหาป่าไม้ คือ, การแก้ไขปัญหาป่าไม้ ความหมาย, การแก้ไขปัญหาป่าไม้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu