ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ, ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ หมายถึง, ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ คือ, ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ ความหมาย, ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ

          ในประเทศที่พัฒนาแล้วภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับส่วนใหญ่เป็นภัยธรรมชาติ เช่น แมลง โรคพืช ไฟป่า  ส่วนภัยจากมนุษย์มีไม่มากนัก เพราะประชาชนของเขารู้ถึงคุณค่า  มีความรักและความหวงแหนป่าไม้  ส่วนประเทศไทยแม้ว่าจะมีกรมป่าไม้รับผิดชอบบริหารงานด้านป่าไม้ของชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ หรือย่างเข้าปีที่  ๙๐  ในปัจจุบัน  (พ.ศ. ๒๕๒๙) แล้วก็ตามแต่สถานการณ์ป่าไม้ของไทยยังคงมืดมนอยู่ คล้ายกับสถานการณ์ป่าไม้ทางทวีปยุโรปเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ และสหรัฐอเมริกาเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙  ซึ่งเป็นยุคที่ประชาชนส่วนใหญ่มุ่งล้างผลาญป่าไม้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ เพื่อให้มีที่ดินสำหรับเพาะปลูกและอยู่อาศัย เพื่อให้มีไม้ใช้ทำเชื้อเพลิงและก่อสร้างอาคาร  บ้านเรือน จนป่าต้องเสื่อมโทรมสูญหายไปเป็นอันมาก  ยิ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจำนวน ๘  ล้านคนในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ไปเป็น ๑๘ ล้านคนในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และนับแต่นั้นมาก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๙) มีจำนวนกว่า ๕๐ ล้านคน ความต้องการที่ดินและไม้ เพื่อใช้สอยและเป็นสินค้าก็ได้เพิ่มทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว
          ภยันตรายจากมนุษย์ที่ป่าไม้ได้รับ อาจจำแนก  ออกได้ตามลำดับของความรุนแรงและความเสียหายได้  ดังนี้           ในพื้นที่ที่ใกล้เส้นทางคมนาคม  ทั้งที่เป็นที่ราบและเนินเขา เพื่อทำไร่มันสำปะหลัง ปอ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย และพืชเศรษฐกิจอื่น  ๆ ซึ่งลุกลามไปทั่วทุกภาคของประเทศ  โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างที่ดินกับการเพาะปลูก  แม้ภยันตรายชนิดนี้จะมีความเสียหายน้อยกว่าการทำลายป่าประเภทแรกก็ตาม  แต่ต้นไม้มีค่า  เช่น  ไม้สัก ยาง ประดู่ แดง ตะเคียนทอง ฯลฯ หลายล้านต้น  ซึ่งควรจะทำออกไปใช้ประโยชน์ ได้ถูกเผาทำลายเป็นเถ้าถ่านไปเป็นจำนวนมาก  เพราะพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ที่ถูกบุกรุกเป็นป่าสงวนหรือเตรียมการสงวนของรัฐ  ราษฎร หรือนายทุนผู้บุกรุกป่าจึงไม่นำพาที่จะบำรุงดินให้สมบูรณ์ คงใช้การเพาะปลูกแบบสุกเอาเผากิน  ผลิตผลของพืชไร่ก็จะดีอยู่เพียง ๒ - ๓ ปีแรก ครั้นแล้ว  ก็ลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ ในที่สุดก็ไม่สามารถจะใช้เพาะปลูกได้อีก เพราะดินจืดหรือมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น  จึงไปบุกรุกโค่นเผาทำลายป่าไม้แห่งอื่นต่อไป
          การกระทำดังกล่าวนอกจาก  ทำให้ประเทศต้องสูญเสียต้นไม้มีค่า  โดยถูกเผาผลาญลงเป็นเถ้าถ่านหลายล้านต้นต่อปีแล้ว  ยังทำให้ความสมบูรณ์ของดินทั้ง  ในด้านเคมีและฟิสิกส์เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว  เป็นอาณาบริเวณกว้างขวางขึ้นเป็นลำดับด้วย  แม้ว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาท  แต่ก็เท่ากับได้ส่งต้นทุนของดินอันล้ำค่าในรูปของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ออกไปปีละหลายสิบล้านตัน  เพื่อแลกกับเครื่องจักรกล รถยนต์  เครื่องสำอาง หรือแม้แต่เนื้อ  นม  เนย ในที่สุดผืนแผ่นดินไทยก็จะเหลืออยู่แต่เพียงหิน กรวด ทราย ที่ใช้เพาะปลูกไม่ได้

ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ, ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ หมายถึง, ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ คือ, ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ ความหมาย, ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu