ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้, กรรมสิทธิ์ในป่าไม้ หมายถึง, กรรมสิทธิ์ในป่าไม้ คือ, กรรมสิทธิ์ในป่าไม้ ความหมาย, กรรมสิทธิ์ในป่าไม้ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

          กรรมสิทธ์ในพื้นที่ป่าไม้   นับว่าเป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ  เท่าที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้สำรวจไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ดูตารางที่ ๖) ปรากฏว่าในจำนวนพื้นที่ป่า ๓,๑๐๐ ล้านเฮกตาร์หรือประมาณร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ป่าของโลกที่ประเทศต่าง ๆ รายงานมา เป็นป่าของรัฐหรือป่าสาธารณะ  (Public  Forests)  เสียร้อยละ ๗๗ และเป็นป่าของเอกชน (Private Forests) เพียงร้อยละ ๒๓ ในทวีปยุโรปโดยส่วนรวม มีป่าสาธารณะอยู่ร้อยละ ๔๗ แต่ผลเฉลี่ยทางยุโรปตะวันออกกลับเป็นป่าสาธารณะถึงร้อยละ ๙๔   ส่วนยุโรปตะวันตกเป็นป่าสาธารณะเพียงร้อยละ ๓๔ เท่านั้น ยิ่งในทวีปเอเชียด้วยแล้ว ป่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนมีน้อยมาก หากนับรวมเอาป่าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาด้วย ในสหรัฐอเมริกาแม้จะมีป่าที่ปลูกขึ้นโดยโรงงานอุตสาหกรรม  หรือชาวไร่ชาวนามาก แต่ป่าไม้ก็ยังเป็นป่าสาธารณะถึงร้อยละ ๗๓ ส่วนในสหภาพโซเวียตรุสเซีย ซึ่งปกครองด้วยลัทธิสังคมนิยม เช่นเดียวกับผืนแผ่นดินใหญ่  จีน มีป่าสาธารณะถึงร้อยละ ๑๐๐ ทีเดียว ในทวีปแอฟริกาก็นับว่ามีป่าสาธารณะมากถึงร้อยละ ๗๙  ส่วนในประเทศไทยป่าไม้เป็นของรัฐแทบทั้งหมด เว้นแต่ป่าตามหัวไร่ปลายนาและป่าไม้โกงกางที่ประชาชนปลูกขึ้น  ซึ่งนับวันแต่จะเพิ่มขึ้น เช่น ป่ายางพารา ป่าสนประดิพัทธ์ ป่ากระถินยักษ์ ป่ายูคาลิปตัส ฯลฯ

ตาราง

ตารางที่ ๖ แสดงกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ป่าไม้ของโลก สำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้, กรรมสิทธิ์ในป่าไม้ หมายถึง, กรรมสิทธิ์ในป่าไม้ คือ, กรรมสิทธิ์ในป่าไม้ ความหมาย, กรรมสิทธิ์ในป่าไม้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu