ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ทรัพยากรป่าไม้, ทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง, ทรัพยากรป่าไม้ คือ, ทรัพยากรป่าไม้ ความหมาย, ทรัพยากรป่าไม้ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ทรัพยากรป่าไม้

          นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมา ป่าไม้  เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างมหาศาล ในสมัยโบราณมนุษย์ได้อาศัยไม้จากป่ามาทำเชื้อเพลิง ได้เก็บใบ ดอก ผล หน่อไม้ เห็ด  และของป่าต่าง ๆ มาเป็นอาหาร อาศัยป่าไม้เป็นร่มเงาและที่กำบังจากลมฟ้าอากาศ และมนุษย์ได้ไม้มาทำเรือขุด สร้างที่พำนักอาศัย เครื่องใช้ และอาวุธป้องกันตัว
          แม้แต่มนุษย์ในสมัยปัจจุบัน ป่าไม้ก็ยังคงอำนวยประโยชน์ให้อย่างมากมาย  เช่น  ไม้สำหรับทำเชื้อเพลิง  ไม้ท่อนสำหรับก่อสร้างและเป็นสินค้า  และไม้อัดประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเยื่อกระดาษ และทางเคมีอีกนับเป็นพัน ๆ  ชนิด  เช่น  กระดาษสำหรับพิมพ์  กระดาษวาดเขียน  กระดาษแข็งและวัตถุที่เป็นฉนวน ไปจนถึงพลาสติก  เส้นใยที่ผลิตโดยมนุษย์ วัตถุระเบิด  สีทาบ้าน  สีย้อมผ้า  น้ำหอม  ตลอดจนสมุนไพร หรือยานานาชนิด
          ป่าไม้ที่ยืนต้นอยู่ก็ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอเนกประการ   ป่าไม้ช่วยป้องกันและบรรเทาการพังทลายของดิน  โดยช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านผิวดิน  ช่วยยึดเหนี่ยวดินให้อยู่คงที่  ป้องกันมิให้ดินตะกอนไหลไปทับถมท้องลำห้วย ลำน้ำ  ทะเลสาบ  เขื่อน  และอ่างเก็บกักน้ำเพื่อการชลประทาน  หรือเพื่อพลังงานไฟฟ้า ซึ่งก็เท่ากับป่าไม้ช่วยทำให้การสัญจรตามลำน้ำเป็นไปโดยสะดวก และช่วยยืดอายุการรับใช้ของเขื่อนหรืออ่างเก็บกักน้ำเหล่านั้นให้ยืนยาวขึ้นด้วย ป่าไม้ช่วยเก็บกักน้ำในลำห้วยลำธารและน้ำใต้ดิน  ให้มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ  และใสสะอาด  ป่าไม้ช่วยบรรเทาหรือป้องกันอุทกภัย  พื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีป่าไม้ปกคลุม   มีสภาพคล้ายกับฟองน้ำที่คอยช่วยซับซาบน้ำไว้หลังจากฝนตกแล้ว  ซึ่งเท่ากับช่วยควบคุมการไหลของน้ำในลำห้วย  ลำน้ำ  ป่าไม้ช่วยเสริมสร้างดินให้สมบูรณ์ขึ้นจากการผุพัง  หรือการสลายตัวของกิ่งไม้ใบไม้   และซากพืชซากสัตว์ที่กลายไปเป็นปุ๋ยธรรมชาติ
          นอกจากนี้ ป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของอาชีพแรงงานของมนุษย์เป็นจำนวนล้าน ๆ  คน  นับตั้งแต่การตัดฟัน  ชักลากขนส่งไม้   การแปรรูปไม้ในโรงงานอุตสาหกรรม  ที่ใช้ไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นวัตถุดิบ  การบำรุงป่า และปลูกป่า ทั้งรัฐยังมีรายได้จากไม้ ของป่า ผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นพัน ๆ ล้านบาท   มนุษย์ได้อาศัยล่าสัตว์ป่าไปเป็นอาหารและเป็นสินค้า  ป่าไม้เป็นแหล่งพำนักอาศัยของสัตว์ป่า  เป็นอุทยานแห่งชาติ  และวนอุทยาน  ซึ่งใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  และเป็นที่ศึกษาวิจัยของนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ทั่ว  ๆ  ไป

ทรัพยากรป่าไม้, ทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง, ทรัพยากรป่าไม้ คือ, ทรัพยากรป่าไม้ ความหมาย, ทรัพยากรป่าไม้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu