ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า, การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า หมายถึง, การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า คือ, การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า ความหมาย, การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า

          ขณะนี้ด้านการผลิตของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล และด้านการค้าในประเทศไทยได้มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอยู่พอประมาณ ดังตัวอย่างนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วตอนต้นอีกเช่น

ทางการเกษตร

          ไม้ดอกไม้ประดับ มีบริษัทเอกชนขนาดเล็กหลายแห่งสามารถใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผลิตต้นกล้วยไม้และไม้ตัดดอกอื่นๆ จำหน่าย คิดเป็นมูลค่าประมาณ  ๕๐๐  ล้านบาทต่อปี
          ไรโซเบียมเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการสร้างธาตุอาหารของพืชประเภทถั่ว  กรมวิชาการเกษตรผลิตและแจกจ่ายให้เกษตรกรประมาณ ๗๐ ตันต่อปี


ทางอุตสาหกรรม

          ส่วนประกอบของอาหาร มีการจัดตั้งโรงงานผลิตไลซีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ ประมาณความต้องการ  ๕๐  ล้านบาทต่อปี (มูลค่าสินค้า) มีการปรับปรุง และทดสอบกระบวนการผลิตกรดมะนาว ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด  ความต้องการประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทต่อปี
           เอนไซม์กลูโคอะไมเลส และแอลฟาอะไมเลส การผลิตในประเทศอยู่ในขั้นทดลองความต้องการของตลาดประมาณ  ๑๐๐ ล้านบาทต่อปี สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปแป้ง


ทางสาธารณสุขและการแพทย์


          สารวินิจฉัยโรค   มีบริษัทเล็กๆ  ผลิตในประเทศ มูลค่าตลาดประมาณ ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี
          ยาปฏิชีวนะ มีโรงงานแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตคานาไมซินจากวัสดุทางการเกษตร กำลังผลิต ๑๐ ตันต่อปี

          การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตและการค้าในปัจจุบันนั้น เห็นได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตภายในประเทศ  เพื่อทดแทนการนำเข้า แต่ก็มีส่วนที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าเพื่อส่งออกอยู่ด้วย  เช่นการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นต้น  ในอนาคตคาดว่าคงจะมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตและการค้าส่งออกมากขึ้น ซึ่งจะต้องการการพัฒนา
          เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าในปัจจุบัน ในอนาคตการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะยังคงมีความสำคัญอยู่ แต่การแข่งขันกันทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศจะบังคับให้วงการผลิตของเอกชนต้องพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะที่ใหม่มากขึ้น ซึ่งก็หมายความว่าเราต้องสร้างพื้นฐานความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาขึ้นด้วย มิใช่จะเพียงนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศฝ่ายเดียวเท่านั้น
          ในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศนั้น นอกจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และสาธารณสุข จะเป็นผู้ดำเนินการภายในขอบเขตงานของตนแล้ว รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติขึ้นภายในกระ-ทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการพลังงานเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนา  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า, การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า หมายถึง, การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า คือ, การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า ความหมาย, การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu