ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปลูกมันแกว, การปลูกมันแกว หมายถึง, การปลูกมันแกว คือ, การปลูกมันแกว ความหมาย, การปลูกมันแกว คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปลูกมันแกว

ตารางแสดงเนื้อที่ปลูกและผลิตผลมันแกว ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ แยกตามรายภาค

ภาค

พื้นที่เพาะปลูก
(ไร่)

ผลิตผล
(ตัน)

  กลาง
  เหนือ
  ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ใต้

๒๕,๕๔๒
   ๔,๘๖๓
๒๒,๒๙๙
   ๔,๖๓๒

๒๒,๕๗๗
   ๔,๓๑๓
๒๐,๗๙๒
   ๕,๐๖๕

จังหวัดที่ปลูกมันแกวมากที่สุด ๑๐ จังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๑๑

อันดับ

จังหวัด

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)

ผลิตผล (ตัน)


๑๐

      มหาสารคาม
      สระบุรี
      หนองคาย
      ชลบุรี
      นครพนม
      ขอนแก่น
      สมุทรสาคร
      สุราษฎร์ธานี
     ราชบุรี
     ลำปาง   ๘,๓๖๔
๖,๒๗๐
๓,๒๑๔
๓,๒๐๐
๒,๗๖๘
๒,๖๑๕
๒,๔๐๒
๒,๓๐๙
๒,๐๘๘
๑,๙๓๓ ๗,๑๑๕
๕,๐๑๖
๒,๘๑๘
๓,๘๔๐
๕,๕๑๘
๔๕๒
๒,๒๘๑
๓,๓๗๑
๑,๘๗๙
๑,๕๔๖     รวมทั่วประเทศ ๕๗,๓๓๖ ๕๒,๗๘๔           ไม่ปรากฏว่ามีโรคและแมลงที่รบกวนต้นมันแกวมากนัก ผลผลิตโดยทั่วไปในเนื้อที่ ๑ ไร่ จะได้หัวมันแกวสดประมาณ ๒-๖ ตัน

การปลูกมันแกว, การปลูกมันแกว หมายถึง, การปลูกมันแกว คือ, การปลูกมันแกว ความหมาย, การปลูกมันแกว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu