ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปลูกมันฝรั่ง, การปลูกมันฝรั่ง หมายถึง, การปลูกมันฝรั่ง คือ, การปลูกมันฝรั่ง ความหมาย, การปลูกมันฝรั่ง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปลูกมันฝรั่ง

          มันฝรั่งเป็นพืชที่ต้องการอากาศเย็น  จะเจริญ เติบโตได้ดี  ที่อุณหภูมิ ๒๑.๑ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านี้เล็กน้อย ที่สถานีกสิกรรมแม้โจ้และฝางในปี พ.ศ. ๒๔๙๙  ปรากฏว่ามันฝรั่งเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตประมาณ ๔ ตันเศษต่อไร่  ในขณะทำการทดลองนั้นมีอุณหภูมิ ๒๑ องศาเซลเซียส ขณะเป็นต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีอุณหภูมิ ๒๓ องศาเซลเซียส  หลังจากนั้นแล้วอุณหภูมิของดินควรมีประมาณ ๑๗.๘ องศาเซลเซียส  มันฝรั่งจึงจะเจริญเติบโตได้ดี   มันฝรั่งจะลงหัวได้ดีในดินที่มีอุณหภูมิประมาณ ๒๐-๒๘.๘ องศาเซลเซียส  ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้จะลงหัวไม่ดี เพราะสารพวกคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลจะถูกใช้ไปในการหายใจหมด
          ในประเทศที่มีอากาศร้อนอย่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย ต้องปลูกในที่สูง เช่น ที่ชวาปลูกในระดับน้ำทะเลถึง ๑,๐๐๐ เมตร  เหนือระดับน้ำทะเล แต่ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ดีพอใช้ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  ชาวเขานิยมปลูกตามบริเวณเทือกเขาเชียงดาว ฝาง และตามชายแดนพม่า  การปลูกในประเทศที่มีอากาศร้อนดังกล่าวมักจะมีโรคแมลงรบกวน  ค่าใช้จ่ายในการผลิตจึงสูงผลผลิตต่อไร่ต่ำ เพราะอากาศร้อนอบอ้าวในเวลา กลางคืน การเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร
          มันฝรั่งขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด   เช่น   ดินร่วนปนทราย  ดินน้ำไหลทรายมูล  และดินร่วนขุยไผ่ดินที่ใช้ปลูกต้องมีอาหารอุดมสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดี  ดินที่อุดมสมบูรณ์และการใช้ปุ๋ยจะช่วยเพิ่มผลผลิตมันฝรั่งให้สูงขึ้น pH ของดินควรจะอยู่ในระหว่าง ๔.๕-๖.๕ ดินที่มีแคลเซียม และเป็นด่างไม่ควรปลูกเพราะจะทำให้เป็นโรคสแคบ
          ในจังหวัดเชียงใหม่  นิยมปลูกมันฝรั่งในสวนผักตามชายหาดริมแม่น้ำ และเกาะกลางน้ำ  การปลูกจะต้องปลูกหลังจากน้ำลดแล้ว คือ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนพฤศจิกายน และ ก็ยังมีบางแห่งที่ปลูกมันฝรั่งในนาข้าว  หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว  โดยเริ่มปลูกในเดือนธันวาคมที่นาที่ปลูกมันฝรั่งนั้นส่วนมากเป็นดินดี  มีน้ำใช้ตลอดฤดู และมันฝรั่งที่ปลูกในรุ่นนี้จะเก็บหัวได้ในราวเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน  ดินในสวนผักส่วนมากได้รับการบำรุงอยู่เสมอ จึงเป็นดินดี ดินร่วน และมีอาหารพืชมาก สำหรับดินชายหาดหรือดินกลางเกาะน้ำนั้น  ส่วนมากเป็นดินตะกอนหรือดินน้ำไหลทรายมูล  ในปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมจะมีน้ำท่วมทุกปี  ธรรมชาติได้ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินอยู่เสมอ แต่ในสวนและดินชายหาดนั้นถึงแม้จะเป็นดินดี มีอาหารของพืชอยู่ก็ตาม แต่แร่ธาตุของมันฝรั่งยังไม่ครบผู้ปลูกจึงควรใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม  ซึ่งจะช่วยให้มันฝรั่งเจริญงอกงามและให้ผลผลิตต่อไร่สูง ทำเลที่ปลูกต้องไม่เป็นที่ลุ่ม ระบายน้ำได้ดี ดินเหนียวไม่เหมาะสำหรับใช้ปลูกมันฝรั่ง  แต่ถ้าได้รับการปรับปรุงโดยใส่ปูนขาว  ปุ๋ยคอก หรืออินทรียวัตถุ  จนทำให้ดินร่วนซุยแล้ว อาจใช้ปลูกมันฝรั่งได้ ปูนขาวจะต้องใส่ก่อนปลูกหลายๆ เดือน เช่น ใส่ในฤดูฝนเพื่อน้ำฝนจะช่วยให้ปูนขาวละลาย และไหลซึมลงไปในดิน และช่วยแก้การเป็นกรดในดินให้อ่อนลง และช่วยทำให้ดินร่วน นอกจากนั้นแล้วที่ซึ่งมีเสี้ยนดินไม่ควรใช้ปลูกมันฝรั่ง  เพราะจะทำอันตรายหัวมันฝรั่งทำให้คุณภาพเลวลง
          มันฝรั่งเป็นพืชหัว การเตรียมดินจึงมีความสำคัญมาก ถ้าเตรียมดินไม่ดีแล้วการลงหัวจะไม่ดีเท่าที่ควร และทำให้มีหัวขนาดเล็กและผลผลิตต่อไร่ต่ำ  การเตรียมดินควรจะไถดินให้ลึกไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว และตากแดดไว้อย่างน้อยประมาณ ๑ อาทิตย์เพื่อกำจัดวัชพืช  ทำลายเชื้อโรคบางชนิดในดินและทำให้ดินแห้ง  การไถพลิกดินควรจะไถประมาณ ๒-๓ ครั้ง  หลังจากนั้นเมื่อเห็นว่าดินแห้งดีแล้วจึงพรวนย่อยดินอีกครั้งหนึ่งในที่บางแห่ง  ซึ่งมีการระบายน้ำได้ดี และหลังจากฝนตกแล้ว น้ำสามารถระบายไปได้อย่างรวดเร็วไม่ขังแฉะอยู่เป็นเวลานาน การยกร่องไม่จำเป็น เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าแรงงานและเวลาโดยใช่เหตุ  แต่อาจจะทำเป็นร่องเล็กๆ เพื่อช่วยในการระบายน้ำมิให้เข้าไปในแปลงในบางคราวหากจำเป็น แต่ในที่ซึ่งมีการระบายน้ำไม่ดีแล้วควรจะยกร่องเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือร่องธรรมดาขนาดร่องกว้าง ๑ เมตร  ส่วนความยาวแล้วแต่เนื้อที่และความสะดวกในการใช้เครื่องมือและการปฏิบัติรักษา

การปลูกมันฝรั่ง, การปลูกมันฝรั่ง หมายถึง, การปลูกมันฝรั่ง คือ, การปลูกมันฝรั่ง ความหมาย, การปลูกมันฝรั่ง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu