ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย, ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย หมายถึง, ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย คือ, ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย ความหมาย, ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย

          มีการใช้ปอให้เป็นประโยชน์มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย    เมื่อประมาณ ๖๗๐  ปีมาแล้ว เชือกปอในสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของราษฎรจึงมีการจารึกลงในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๗ ก ซึ่งขุดพบที่วัดมหาธาตุหรือวัดสระศรี เรียกว่า "ปอฟั่น" ในสมัยนั้นใช้ในรูปปอกลีบ นำมาทำเชือกสำหรับมัดสิ่งของและผูกสัตว์เลี้ยง   เพราะในสมัยนั้นไม่มีการใช้กระสอบสำหรับบรรจุอาหารและธัญพืช เมื่อประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีการขนส่งระยะไกล ตลอดจนธัญพืชและผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น จึงเริ่มมีการใช้กระสอบตามหลักฐานพบว่า ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ประเทศไทยสั่งกระสอบเข้าเป็นมูลค่า ๙ ล้านบาท และต้องใช้เพิ่มขึ้นเพราะผลิตผลข้าวเพิ่มขึ้น กรมเกษตรในสมัยนั้นก็ได้สำรวจ แหล่งปลูกปอกระเจาและทดลองทำปอฟอกใน  พ.ศ.  ๒๔๘๒ ที่สถานีทดลองภาค  ๔ (สุโขทัย) ตลอดจนส่งเสริมให้ทำเส้นใยปอฟอก แต่ไม่สำเร็จ เพราะราคาเส้นใยปอฟอกต่ำกว่าปอกลีบ
          ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลมีนโยบายจะตั้งโรงงานทอกระสอบขึ้นในประเทศ  จึงให้กรมเกษตรและกรมพาณิชย์ส่งเสริมการปลูกและรับซื้อเส้นใยปอฟอก จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลจึงตั้งโรงงานทอกระสอบแห่งแรกขึ้นที่ ตำบลบางกระสอ  จังหวัดนนทบุรี  ชื่อ "โรงงานทอกระสอบป่าน กรมโรงงานอุตสาหกรรม" ดำเนินกิจกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตกระสอบ ผ้า กระสอบ ผ้าเฮซเซียน (ผ้ากระสอบที่ต้องทอหน้ากว้าง บางกว่าผ้ากระสอบทั่วไป ต้องใช้ปอคุณภาพดี) ด้าย และเชือก ต่อมามีการตั้งโรงงานทอกระสอบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดอิ่มตัว
เพราะมีเส้นใยสังเคราะห์เป็นคู่แข่ง ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ มีพื้นที่ปลูกปอเพิ่มขึ้นถึง ๒.๗ ล้านไร่ ผลิตผลเส้นใยมีถึง  ๔.๖๘ แสนตัน หลังจากนั้น โรงงานทอกระสอบบางรายต้องปิดกิจการและเปลี่ยนผู้ดำเนินการ มีผลทำให้ราคาเส้นใยปอตกต่ำ และพื้นที่ปลูกลดลงเรื่อย ๆ   บางปีถึงกับต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศโรงงานทอกระสอบป่านแห่งแรกของประเทศไทยได้ปิดกิจการลงเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
          ปัจจุบันมีโรงงานทอกระสอบที่ยังเปิด ดำเนินการอยู่เพียง ๙ โรง เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ  ซึ่งต้องการปีละ  ๒๒๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐  ตัน จำเป็นต้องสั่งซื้อปอคุณภาพสูงจากบังกลาเทศเข้ามาอีกปีละประมาณ  ๔๖,๐๐๐  ตัน (พ.ศ. ๒๕๓๕) นอกจากนี้ยังต้องการต้นปอแห้งอีกปีละ ๒๐๐,๐๐๐  ตันเพื่อใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษ   ผลิตภัณฑ์ของปอที่ผลิตได้ร้อยละ  ๔๕  ใช้ภายในประเทศไทยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ร้อยละ   ๙๗  เป็นกระสอบใช้บรรจุสินค้าทางการเกษตร  และจำแนกเป็นกระสอบร้อยละ  ๔๐   และเป็นเส้นเชือกร้อยละ ๖๐ มีประเทศในกลุ่มตลาดร่วมยุโรป    ซาอุดีอาระเบีย  และญี่ปุ่น เป็นประเทศผู้สั่งซื้อรายใหญ่   การผลิตกระสอบเพื่อใช้ในประเทศมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันกับกระสอบพลาสติกใยสังเคราะห์   และมีการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่ง

ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย, ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย หมายถึง, ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย คือ, ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย ความหมาย, ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu