ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ฉันทลักษณ์, ฉันทลักษณ์ หมายถึง, ฉันทลักษณ์ คือ, ฉันทลักษณ์ ความหมาย, ฉันทลักษณ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ฉันทลักษณ์

          บทร้อยกรองที่นำมาเสนอให้ดูเป็นตัวอย่างในส่วนเด็กเล็กนั้น แต่งคำเป็นคำ
          ๑) "หน้าร้อน" แต่งเป็น กาพย์ยานี ๑๑
          ๒) "เล่นลม" แต่งเป็น วิชชุมมาลาฉันท์
          ๓) "สายรุ้ง" แต่งเป็น กลอนแปด
          ๔) "บัวไม่ช้ำเมื่อน้ำท่วม" แต่งเป็น โคลงสี่สุภาพ
          คำประพันธ์ที่อยู่ในตำราฉันทลักษณ์ยังมีอีกมาก   จำแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆได้ ๕ ประเภท คือ

          ๑. กาพย์
แบ่งเป็น กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ขับไม้
          ๒. กลอน แบ่งเป็น กลอนแปดและกลอนหก  ซึ่งจัดเป็นกลอนสุภาพ นอก-จากนั้นกลอนยังมีรูปแบบอื่น ๆ ได้อีกหลายรูปแบบคือ นำไปแต่งเป็นดอกสร้อย สักวาเพลงยาว เสภา นิราศ กลอนบทละคร กลอนเพลงพื้นบ้าน และกลอนกลบทต่าง ๆ
          ๓. โคลง แบ่งเป็น โคลงสอง โคลงสาม โคลงสี่ ซึ่งอาจแต่งเป็นโคลงสุภาพหรือโคลงดั้นก็ได้  นอกจากเป็นโคลงธรรมดาแล้ว ยังแต่งเป็นโคลงกระทู้ และโคลงกลอักษรได้อีกหลายแบบ
          ๔. ฉันท์ แบ่งเป็นหลายชนิด เช่น วิชชุมมาลาฉันท์  มาณวกฉันท์ อินทร-วิเชียรฉันท์ ภุชงคประยาตฉันท์ อีทิสังฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ สาลินีฉันท์ฯลฯ ล้วนแต่มีชื่อไพเราะ ๆ ทั้งนั้น
          ๕. ร่าย แบ่งเป็นร่ายสั้นและร่ายยาว ร่ายสั้นนั้นมีทั้งร่ายสุภาพและร่ายดั้น

          นอกจากคำประพันธ์ประเภทใหญ่ ๆ ที่กล่าวข้างต้น ยังมีประเภทย่อยที่ประสมคำประพันธ์ต่างชนิดเข้าด้วยกันอีกหลายแบบ เช่น
          กาพย์ห่อโคลง แต่งกาพย์ยานี ๑ บท สลับกับโคลงสี่สุภาพ ๑ บท
          กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ แต่งโคลงสี่สุภาพนำ ๑ บท แล้วแต่งกาพย์ยานีตามอีกหลายบทจนจบความ ดังตัวอย่าง
          ลิลิต มักแต่งเป็นเรื่องยาว มีร่ายสุภาพสลับกับโคลงสอง โคลงสาม โคลงสี่ตัวอย่างลิลิตที่มีชื่อเสียง  เช่น  ลิลิตพระลอ  ลิลิตตะเลงพ่าย ลิลิตนิทราชาคริต
          การที่ไทยเรามีร้อยกรองหลายหลากมากชนิดไว้เป็นสมบัติประจำชาติเช่นนี้นับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ จึงเป็นการสมควรที่เยาวชนไทยจะสนใจ "ศึกษา" ให้รู้จริงและ"รักษา" ไว้ให้ดี เพื่อว่าฉันทลักษณ์ไทยจะได้ดำรงอยู่เป็นแบบฉบับอันดีงามสำหรับเยาวชนรุ่นหลัง ๆ ต่อไปชั่วกาลนาน

ฉันทลักษณ์, ฉันทลักษณ์ หมายถึง, ฉันทลักษณ์ คือ, ฉันทลักษณ์ ความหมาย, ฉันทลักษณ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu