ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ, ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ หมายถึง, ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ คือ, ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ ความหมาย, ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ

           ก. ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน จากรายงานเบื้องต้น มื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หลังการเกิดพิบัติภัยคลื่นสึนามิได้ ๑๕ วัน ได้ระบุจำนวนของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหาย ไว้ในตารางข้างล่างนี้
          จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนต่างชาติมีถึง ๑,๒๔๐ คน จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๕,๓๐๙ คน นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติอีก ๒,๓๔๑  คน ส่วนผู้สูญหายจำนวนทั้งหมด ๓,๓๗๐  คน นั้นได้มาจากการรับแจ้งต่อทางราชการจากญาติพี่น้องของผู้ประสบภัยภายหลังการเกิดเหตุ ต่อมาจำนวนดังกล่าวนี้ลดลงเพราะได้พบผู้ที่รับแจ้งว่าสูญหายบางคนแล้ว นอกจากนี้ยังมีการค้นพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกลักษณ์ของศพที่เก็บรักษาไว้เพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้ใด ในรายงานของกระทรวงมหาดไทยที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘  หลังเกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิได้ ๓ เดือนเศษ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและผู้สูญหาย แยกเป็นคนไทยและคนต่างชาติดังนี้
          นอกจากจะมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเช่นกัน ได้แก่  อาคารของโรงแรมขนาดใหญ่ ที่พักของนักท่องเที่ยวประเภทบังกะโลและเกสต์เฮาส์ ร้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาด บ้านเรือนของราษฎรที่มีอาชีพทางการประมง ทรัพย์สินส่วนตัวของนักท่องเที่ยวที่ประสบภัย ยานพาหนะ   เรือประมง และเรือของหน่วยงานราชการ ตลอดจนสาธารณูปโภคของท้องถิ่น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนนหนทาง    ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินเหล่านี้ ถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วมีจำนวนหลายพันล้านบาท

          ข.  ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ ความเสียหายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณที่ได้รับพิบัติภัยหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก มีการลงทุนสร้างโรงแรมที่พักในระดับต่างๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นอกจากจะเสียหายในด้านทรัพย์สินแล้ว การหยุดกิจการของธุรกิจต่างๆ ที่ประสบพิบัติภัยยังทำให้บุคลากรเป็นจำนวนมากต้องสูญเสียรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเอง หรือพนักงานลูกจ้างของกิจการนั้นๆ ถึงแม้ว่ากิจการอื่นๆ ที่ไม่ประสบพิบัติภัยโดยตรงยังสามารถดำเนินงานอยู่ได้ ก็อาจมีปัญหาการขาดแคลนลูกค้า   เนื่องจากนักท่องเที่ยวเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าเดินทางมาเสี่ยงภัยอีก ปรากฏว่าภายหลังการเกิดภัยคลื่นสึนามิ จำนวนนักท่องเที่ยวใน ๖ จังหวัดภาคใต้้ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด  คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด โดยรวมแล้วแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความเสียหายมาก มี ๘ แห่งดังนี้ คือ
          - ชายทะเลเขาหลัก ในอุทยานแห่งชาติเขาหลัก ลำรู่  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  มีโรงแรมและที่พักนักท่องเที่ยวตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก
          - เกาะสิมิลัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
          - หาดราไวย์  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต
          - หาดกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต
          - หาดกะทู้  ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
          - หาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
          - หาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
          - เกาะพีพี อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่
          นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความเสียหายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การประมง เนื่องจากมีหมู่บ้านประมงหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยคลื่นสึนามิ  ทั้งในด้านอาคารบ้านเรือน และเรือประมงที่ใช้ในการประกอบอาชีพ หมู่บ้านประมงที่ได้รับความเสียหายมาก คือ บ้านน้ำเค็ม ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองปากเกาะ ในอ่าวแหลมป้อม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และที่บ้านสุขสำราญ ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

          ค. ความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลื่นสึนามิที่ซัดเข้าสู่ฝั่งด้วยพลังแรง และมีระดับยอดคลื่นสูงหลายเมตร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนชายฝั่งได้มาก ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ตัวอย่างของความเสียหายที่สำคัญๆ ได้แก่
           - ความเสียหายของปะการังใต้น้ำ ซึ่งถูกคลื่นกระแทกแตกหักเสียหาย หรือถูกตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่น้ำพัดพามาจากท้องทะเลและบนพื้นดิน ทับถมกันบนส่วนยอดของปะการัง
          -  ความเสียหายของป่าชายเลนที่ถูกคลื่นซัดจนหักโค่น หรือหลุดลอยไปกับมวลน้ำ
          - การเปลี่ยนแปลงของแนวชายหาด โดยบางส่วนถดถอยเข้ามาในบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากการกัดเซาะของพลังคลื่น   และบางส่วนอาจรุกล้ำออกไปในทะเลจากการทับถมของตะกอนที่น้ำพัดพามา
          - การเปลี่ยนแปลงของบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งอาจขยายกว้างออกหรือเคลื่อนที่ไปจากเดิม เนื่องจากพลังการกัดเซาะของคลื่น และการเปลี่ยนเส้นทางน้ำไหลจากปากน้ำออกสู่ทะเล
          - การมีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างตามบริเวณชายหาด ซึ่งทำให้เกิดความสกปรกรกรุงรัง รวมทั้งมีเศษขยะต่างๆ ที่คลื่นซัดมากองไว้เป็นจำนวนมาก

ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ, ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ หมายถึง, ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ คือ, ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ ความหมาย, ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu