ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อุตสาหกรรมนม, อุตสาหกรรมนม หมายถึง, อุตสาหกรรมนม คือ, อุตสาหกรรมนม ความหมาย, อุตสาหกรรมนม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
อุตสาหกรรมนม

          ได้แก่ น้ำนมสด น้ำนมปรุงแต่ง น้ำนมคืนรูป และน้ำนมผสมคืนรูป น้ำนมสดคือนมที่รีดมาจากแม่โคโดยมิได้แยกหรือ เติมวัตถุอื่นใด และผ่านการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์การทำไร้เชื้อ (สเตอริไลซ์) หรือการทำไร้เชื้อแบบยูเอชที (สเตอริไลซ์ยูเอชที) อย่างใดอย่างหนึ่งน้ำนมปรุงแต่ง ได้แก่ น้ำนมที่แต่งด้วย  สี กลิ่น และรสต่างๆ ที่นิยมกันมากในประเทศไทย คือ รสหวานและรสช็อกโกแลต  น้ำนมคืนรูปได้แก่ น้ำนมที่ใช้นมผงมาผสมกับน้ำให้ได้ส่วนประกอบคล้ายคลึงกับน้ำนมสด  ส่วนน้ำนมผสมคืนรูปได้แก่น้ำนมคืนรูปที่แต่งด้วย รส สีและกลิ่น
          สำหรับกระบวนการแปรรูปใช้วิธีการฆ่าเชื้อ เพื่อปราศจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคแก่คน เช่น วัณโรค
          กระบวนการแบบแรกคือการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์ โดยใช้ความร้อนสูง ๖๑-๖๒°ซ  และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที หรือให้ความร้อนสูง ๗๒-๗๓°ซ  และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า ๑๖ วินาที  แล้วทำให้เย็นลงทันทีถึงอุณหภูมิ ๑๐°ซ หรือต่ำกว่า น้ำนมที่ผ่านกระบวนการนี้ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน ๑๐°ซ มีอายุประมาณ ๓ วัน ส่วนใหญ่บรรจุในขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และกล่องกระดาษ
         กระบวนการแบบที่สองคือการทำไร้เชื้อ (sterilisation) หลังจากน้ำนมได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์ การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน และได้บรรจุในภาชนะบรรจุ  เช่น  ขวด หรือกระป๋องซึ่งปิดสนิทเพื่อกันรั่วเรียบร้อยแล้ว   นำมาผ่านการทำไร้เชื้อ  โดยใช้ความร้อนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๐๐°ซ   ในเวลาที่เหมาะสม (ประมาณ ๒๐-๔๐ วินาที) 
          กระบวนการแบบที่สามซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายนี้  นับเป็นกระบวนการที่ใหม่มากคือ  การทำไร้เชื้อแบบยูเอชที  (U.H.T.;  Ultra high temperature sterilisation) โดยใช้ความร้อนสูงมาก และบรรจุในกล่องกระดาษปราศจากจุลินทรีย์  ซึงประดิษฐ์เป็นพิเศษ เคลือบด้วยวัสดุต่างๆ ถึง ๗ ชั้น กระบวนการนี้จะนำน้ำนมที่ผ่านการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว  ไปฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง ๑๓๗°ซในเวลา ๔ วินาที  แล้วลดความร้อนเหลือเพียง ๗๐°ซ   และ ๒๐°ซ ตามลำดับ  แล้วจึงบรรจุกล่องกระดาษดังกล่าว สามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ ๖ เดือน โดยไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น

          นมสดยูเอชที 
          ใช้ระบบยูเอชทีทำลายบัคเตรี โดยใช้ความร้อนสูงมากในช่วงเวลาที่สั้นมาก เพื่อรักษาสี รส และคุณค่า
อาหาร สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานหลายเดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น หรือสารกันบูดและเก็บไว้ในกล่องปราศจากจุลินทรีย์ซึ่งทำด้วยกระดาษ แผ่นพลาสติก อะลูมิเนียมฟอยด์ เป็นต้น ผนึกเข้าด้วยกันถึง ๗ ชั้น เพื่อป้องกันนมจากสิ่งสกปรก อากาศ และแสงสว่าง

          จุลชีววิทยาของอาหารนม
         
อาหารนมจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิต แปรรูป และจำหน่ายที่ถูกสุขลักษณะเพราะ จุลินทรีย์สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ หรือนำเชื้อโรคมาสู่คนได้ ขณะเดียวกันจุลินทรีย์บางอย่างก็มีประโยชน์ สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้สี กลิ่น และรสที่ตลาดต้องการ และสร้างคุณประโยชน์แก่ร่างกายมนุษย์ อาหารนม จึงเป็นอาหารที่กระทรวงสาธารณะสุขควบคุมและกำหนดมาตราฐานคุณภาพของน้ำนมและผลิตภัณฑ์
          จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับนม ได้แก่
          ๑. บัคเตรี เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด และในอุณหภูมิประมาณ ๑๕ํซ. ดังนั้นต้องรักษาความสะอาดของโค เครื่องมือ-อุปกรณ์ คอก และคนรีดนม และจำเป็นต้องทำให้น้ำนมเย็นลงถึงประมาณ ๕ํซ. โดยเร็ว บัคเตรีที่เติบโตได้ในนม ได้แก่ บัคเตรีที่ผลิตกรดแล็กติก กรดบิวทีริก (buteric acid) และกรดโพรพีโอนิก (propeonic acid) และบัคเตรีที่ทำให้นมเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น
          ๒. ยีสต์ ทำลายคุณภาพของอาหารนม แต่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมขนมปัง สุรา และไวน์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมต้องควบคุมการเจริญเติบโตของยีสต์ โดยใช้ความร้อนสูงกว่า ๔๗ํ ซ.
          ๓. รา จะถูกทำลายโดยการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์ มีประโยชน์ในการผลิตเนยแข็ง
          ๔. ไวรัส ได้แก่ แบคทีริโอฟาจ (bacteriophage) ไม่ทำให้นมเสื่อมคุณภาพแต่เป็นตัวทำลายบัคเตรีที่ใช้ในการแปรรูปนม เช่น นมเปรี้ยวเนยแข็ง ดังนั้นจึงต้องทำลายไวรัสชนิดนี้ โดยใช้ความร้อน และการเพิ่มความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว

อุตสาหกรรมนม, อุตสาหกรรมนม หมายถึง, อุตสาหกรรมนม คือ, อุตสาหกรรมนม ความหมาย, อุตสาหกรรมนม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu