ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หอสมุดแห่งชาติ, หอสมุดแห่งชาติ หมายถึง, หอสมุดแห่งชาติ คือ, หอสมุดแห่งชาติ ความหมาย, หอสมุดแห่งชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หอสมุดแห่งชาติ

          องค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานห้องสมุด  คือ บุคลากรที่มีวุฒิทั้งในระดับวิชาชีพ    และระดับกึ่งวิชาชีพ   การสอนวิชาห้องสมุดได้เริ่มครั้งแรกในโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๔  แต่มิได้มีการต่อเนื่อง   เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิฟุลไบรต์ของสหรัฐอเมริกา จัดอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์พื้นฐานขึ้น  ในขณะเดียวกันมูลนิธิให้ทุนบรรณารักษ์ไทยไปศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ในระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในปัจจุบันมีการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง และในวิทยาลัยครูหลายแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรเหนือปริญญาโท ในปีการศึกษา ๒๕๓๑

หอสมุดแห่งชาติ, หอสมุดแห่งชาติ หมายถึง, หอสมุดแห่งชาติ คือ, หอสมุดแห่งชาติ ความหมาย, หอสมุดแห่งชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu