ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง, รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง, รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง คือ, รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง ความหมาย, รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง

          การศึกษาต่อเนื่อง  ซึ่งอาจจะเรียกว่า  การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษามูลฐาน  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต และอื่นๆ ที่จัดในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย มีอยู่หลายรูปแบบ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ วิชาที่สอนก็มีหลากหลาย  มีหลักสูตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  บางหลักสูตรก็นำไปสู่วุฒิที่รับรองเป็นทางการ  เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร บางหลักสูตรก็เป็นการให้ความรู้เพิ่มพูน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในตัวเองอยู่แล้วสำหรับผู้เรียน รูปแบบที่จัดกันทั่วไปมีดังต่อไปนี้          หรือที่เรียกกันในสมัยปัจจุบันว่า การสอนทางไกล ซึ่งเป็นวิวัฒนาการจากการสอนทางไปรษณีย์ เพิ่มการใช้สื่อสอนทางไกล  เช่น  วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ประกอบกับการจัดหนังสือเรียนให้อ่านเอง การสอนทางไปรษณีย์ในสมัยแรกเริ่ม มีการจัดทำหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดแจกแก่ผู้เรียนผู้เรียนจะส่งแบบฝึกหัดไปให้ตรวจตามกำหนดถ้าจะมีการสอบไล่ก็อาจกำหนดสถานที่อันเป็นศูนย์กลางให้เป็นสนามสอบ   ผู้เรียนที่ประสงค์จะเข้าสอบก็ไปสอบในสนามสอบ  การสอนทางไกลที่พัฒนาขึ้นมาภายหลังนั้นใช้วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์    ตลอดจนวีดิโอเทกซ์ (videotext) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  ประกอบด้วย  หลักสูตรมีหลายอย่างเช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียนผู้จัดสอนมีทั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนวิชาชีพของเอกชน ซึ่งมักสอนทางไปรษณีย์เท่านั้น เพราะลงทุนน้อยกว่า สถานอุดมศึกษาของรัฐที่จัดสอนทางไกลในประเทศไทย  มีตัวอย่าง คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งสอนทางไกลอย่างเดียว มหาวิทยาลัยรามคำแหงสอนทางไกลด้วย สอนในชั้นเรียนด้วย

รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง, รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง, รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง คือ, รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง ความหมาย, รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu