ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ หมายถึง, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ คือ, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ความหมาย, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

          ชาติไทยมีเอกราช ความร่มเย็น และความสมบูรณ์พูนสุขจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะบรรพบุรุษของไทยได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ต่อสู้ขับไล่ข้าศึกที่มารุกราน  เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้เรา
          ในปัจจุบันมีข่าวเป็นครั้งคราวว่า บริเวณชายแดนของประเทศไทยได้มีการสู้รบระหว่างทหารตำรวจ ทหารพราน และอาสาสมัครของเรากับข้าศึกจากภายนอกที่รุกล้ำเข้ามา
          เมื่อมีการปะทะต่อสู้กันด้วยอาวุธสงคราม เช่น ปืนใหญ่ รถถัง และระเบิด ก็มีการบาดเจ็บ และล้มตาย สำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางราชการก็ตอบแทนโดยให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ขาดหัวหน้าไม่ให้ต้องได้รับความลำบาก สำหรับผู้ที่บาดเจ็บและพิการ ทางราชการก็ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ผู้ที่บาดเจ็บพิการเหล่านี้อาจตาบอด แขนขาขาด เป็นอัมพาตเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เลย หรือได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น เด็กๆ คงจะเคยเห็นคนพิการที่ต้องใช้แขนเทียม ขาเทียม ใช้เหล็กประคองขาและลำตัว เดินด้วยไม้ค้ำยัน หรือต้องนั่งรถเข็นมาบ้างแล้ว ทหารพิการเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ คนอื่นๆ ในสังคมได้ เพราะเขาได้รับการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถใช้ร่างกายส่วนที่ดีที่ยังเหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดมาแล้ว ได้รับอวัยวะแขนขาเทียม หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงเพื่อชดเชยส่วนที่พิการ ได้รับการฝึกหัดอาชีพใหม่ และยังได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ในเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับการดำรงชีพ จากองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ สิ่งเหล่านี้ประกอบกันช่วยให้พวกเขามีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีใกล้เคียงกับคนปกติ
          ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับการผ่าตัดรักษาโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะผ่าตัดช่องท้อง ทรวงอก กระดูก แขน ขา สมองหรือระบบประสาท   หรือผ่าตัดตกแต่งส่วนที่พิการให้กลับมาปกติที่สุด นอกจากนี้ยังมีแพทย์สาขาอื่นๆ รวมทั้งพยาบาลและบุคลากรช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้  ตามสาเหตุและความเหมาะสมด้วย เมื่อพ้นระยะอันตรายแล้ว ผู้ป่วยที่บาดเจ็บมากหรือพิการ    และยังไม่สามารถกลับไปทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ก็จะได้รับการดูแลรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมงานต่อไป
          การรักษาพยาบาลและการบริการแก่ผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ อาจจะแบ่งขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับได้ดังนี้
          ๑. การรักษาพยาบาลในพื้นที่ที่มีการสู้รบ
          ๒. การลำเลียงผู้บาดเจ็บกลับสู่โรงพยาบาลแนวหลัง
          ๓. การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่วนกลาง เช่น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ของกรมแพทย์ทหารบก  ซึ่งจะให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา มีการฟื้นฟูสมรรถภาพและพักฟื้น ทั้งให้บริการทางอวัยวะแขน ขาเทียมและเครื่องพยุงสำหรับผู้พิการ นอกจากนี้ยังมีการฝึกหัดวิชาชีพใหม่สำหรับผู้พิการตามความถนัดและความประสงค์
          ๔. การช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการในด้านต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการสนาม จากกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิสายใจไทยฯ และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก          ตามระเบียบของทางราชการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศไว้ดังนี้คือ
          ๑. ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือบุคคลที่ทำการป้องกันหรือกำลังปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงกลาโหม หรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งอาจจะเป็นการรบในหน่วยงานซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย  หรือต้องออกปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหน่วยปกติ เป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีแผนออกปฏิบัติงานนอกที่ตั้งไม่น้อยกว่า ๔ เดือนเว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ หรือเรือของตำรวจน้ำไม่น้อยกว่า ๑ เดือน (สำหรับกำลังพลของนาวิกโยธินให้คงไว้ ๔ เดือน)
         ๒. ผู้ที่ปฏิบัติงานในอากาศสนับสนุนการปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรซึงประจำอยู่ ณ ฐานบิน อันมิใช่ที่ตั้งปกติ จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานในอากาศ ไม่น้อยกว่าจำนวนเที่ยวบินตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่    และประชาชนทีปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการ เพื่อการป้องกันอธิปไตย  และรักษาความเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติภารกิจโจมตี หรือสนับสนุนการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นการลาดตระเวณ การบินคุ้มกัน และการบินสกัดกั้น การส่งกำลังบำรุง การค้นหา และกู้ภัย การปฏิบัติงานทางจิตวิทยา และทางธุรการอื่นๆ

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ หมายถึง, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ คือ, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ความหมาย, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu