ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ หมายถึง, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ คือ, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ความหมาย, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

          ตามระเบียบของทางราชการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศไว้ดังนี้คือ
          ๑. ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือบุคคลที่ทำการป้องกันหรือกำลังปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงกลาโหม หรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งอาจจะเป็นการรบในหน่วยงานซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย  หรือต้องออกปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหน่วยปกติ เป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีแผนออกปฏิบัติงานนอกที่ตั้งไม่น้อยกว่า ๔ เดือนเว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ หรือเรือของตำรวจน้ำไม่น้อยกว่า ๑ เดือน (สำหรับกำลังพลของนาวิกโยธินให้คงไว้ ๔ เดือน)
         ๒. ผู้ที่ปฏิบัติงานในอากาศสนับสนุนการปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรซึงประจำอยู่ ณ ฐานบิน อันมิใช่ที่ตั้งปกติ จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานในอากาศ ไม่น้อยกว่าจำนวนเที่ยวบินตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่    และประชาชนทีปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการ เพื่อการป้องกันอธิปไตย  และรักษาความเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติภารกิจโจมตี หรือสนับสนุนการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นการลาดตระเวณ การบินคุ้มกัน และการบินสกัดกั้น การส่งกำลังบำรุง การค้นหา และกู้ภัย การปฏิบัติงานทางจิตวิทยา และทางธุรการอื่นๆ

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ หมายถึง, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ คือ, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ความหมาย, การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu