ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก, วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก หมายถึง, วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก คือ, วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก ความหมาย, วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก

          ความประสงค์ในการสร้างจารึก แม้จะมิได้ตั้งใจบันทึกเหตุการณ์สำคัญของสังคมหรือเรื่องราวของบ้านเมือง ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่นักประวัติศาสตร์ต้องการ แต่จารึกเป็นเอกสารที่บันทึกเรื่องราวตามความเป็นจริงโดยนักประวัติศาสตร์ ไม่อาจปฏิเสธว่าจารึกเป็นหลักฐานข้อมูลขั้นต้น ที่ใช้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของสังคมในอดีตได้ โดยเลือกศึกษาเนื้อหาบางส่วนตามเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งนี้เพราะผู้สร้างจารึกมีวัตถุประสงค์ในการสร้างไม่จำกัดเรื่องราวที่จะบันทึก  เพียงแต่เน้นเฉพาะกิจกรรมส่วนบุคคลเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่าการสร้างจารึกมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
          ๑. เพื่อเป็นกิตติกรรมประกาศ  เช่น จารึกปากน้ำมูล จังหวัดอุบลราชาธานี  เนื้อความในจารึกกล่าวถึงพระเจ้าจิตรเสน ทรงสร้างรูปเคารพไว้ในสถานที่ต่าง ๆ  ตามคตินิยมของลัทธิไศวนิกาย  เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์   ภายหลังเมื่อเสวยราชย์แล้วได้เฉลิมพระนามว่า พระเจ้ามเหนทรวรมัน
          ๒. เพื่อให้ความรู้ทางศาสนาและสอนธรรม เช่น จารึกวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย   เนื้อความในจารึกกล่าวถึงประวัติส่วนตัวของสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธา   เมื่อยังเป็นฆราวาสทรงเป็นผู้มีความสามารถสูงส่งด้วยศิลปวิทยาการต่าง ๆ ต่อมาทรงเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัย มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกผนวชได้บำเพ็ญกุศลสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ไว้กับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก
          ๓. เพื่อบันทึกประวัติเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  เช่น  จารึกสต๊กก๊อกธม จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อความในจารึกกล่าวถึงพระเจ้าอาทิตยวรมันที่  ๒  ทรงปฏิสังขรณ์ปราสาทสต๊กก๊อกธมแห่งนี้ ทั้งยังได้บันทึกประวัติการสืบสายสกุลของพราหมณ์ปุโรหิตประจำราชสำนักกษัตริย์กัมพูชาไว้ด้วย

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก, วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก หมายถึง, วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก คือ, วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก ความหมาย, วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu