ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก, วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก หมายถึง, วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก คือ, วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก ความหมาย, วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

          วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด   แต่มีลักษณะร่วมกันคือ  แข็งแรงคงทนถาวร ฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมือต่างกันไปตามชนิดของวัตถุที่นำมาใช้ทำจารึกแต่เครื่องมือนั้นต้องมีส่วนที่เหมือนกันประการหนึ่งคือ  ความแข็งและแหลมคมในขณะจารึกการจารึกลายลักษณ์อักษรมีวิธีการดังนี้
          ๑. จารึกด้วยเหล็กสกัด ในสมัยแรก ๆอุปกรณ์การสร้างงานจารึกทำขึ้นอย่างง่าย ๆไม่มีรูปแบบแน่นอน แต่วัตถุที่ใช้ทำจารึกส่วนใหญ่ใช้ศิลาเนื้อแข็งมาก ๆ  ได้แก่  หินดินดานหินทราย เป็นต้น เมื่อตัดแท่งศิลาให้ได้รูปร่างตามต้องการแล้ว  ต้องขัดพื้นผิวหน้าให้เรียบแล้วใช้เหล็กสกัดที่มีปลายแบนและแหลมคมเป็นเครี่องมือตอกสกัดลงไปในเนื้อศิลาให้เป็นรูปลายลักษณ์อักษร การจารึกอักษรอย่างนี้ทำได้ วิธี คือ
               ๑.๑  จารึกโดยร่างข้อความไว้ก่อนจารึก โดยก่อนจารึกอักษรต้องร่างข้อความที่จะจารึกบนแผ่นศิลาไว้ก่อน  แล้วจึงสกัดด้วยเหล็กให้เป็นร่องลึกลงไปในเนื้อศิลาให้เป็นรูปลายลักษณ์อักษร  การจารึกด้วยวิธีนี้มีข้อสังเกตว่า  บางส่วนของเส้นอักษรจะสูงเกินแนวเส้นบรรทัดล้ำขึ้นไปถึงบรรทัดที่อยู่ตอนบน  ซึ่งได้เว้นที่เป็นช่องว่างไว้ไม่ให้เส้นอักษรจากบรรทัดล่างทับเส้นอักษรบรรทัดบน
               ๑.๒  จารึกโดยไม่ร่างข้อความไว้ก่อนโดยใช้เหล็กสกัดตอกลงไปในเนื้อศิลาให้เป็นรูปลายลักษณ์อักษรทันที การจารึกด้วยวิธีนี้มีข้อสังเกตได้ว่า บางส่วนของเส้นอักษรที่ยาวเลยเส้นบรรทัดล้ำลงไปถึงบรรทัดที่อยู่ตอนล่างนั้น จะเว้นที่เป็นช่องว่างไว้ และถ้าไม่ยาวลงมามากนักก็จะเปลี่ยนตำแหน่งการวางรูปอักษร  หรือลดขนาดตัวอักษรลงให้อยู่ในระดับที่พอดีกับเส้นบรรทัด
          ๒. จารึกด้วยเหล็กจาร กลุ่มจารึกทำจากวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ศิลา เช่น จารึกที่ทำจากไม้และโลหะชนิดต่าง ๆ  เนื้อวัตถุไม่แข็งมากและบางกว่าศิลา  การบันทึกลายลักษณ์อักษรจึงไม่ใช้วิธีสกัด  แต่จะใช้เหล็กที่มีปลายแหลมคมเรียกว่า  เหล็กจาร เขียนลายลักษณ์อักษรลงบนแผ่นวัตถุนั้นทันที เช่น จารึกลานทอง  จารึกพระพิมพ์ดินเผา เป็นต้น
          ๓. จารึกด้วยวิธีอื่น ๆ เป็นการจารึกลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีอื่น โดยไม่ใช้เหล็กสกัดและเหล็กจาร   แต่บันทึกลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีเขียนหรือชุบ  ลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอยู่บนวัตถุ ได้แก่ ไม้  ดินเผา  ฝาผนังพระอุโบสถเป็นต้น  จารึกเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่กับงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ  ตู้ลายรดน้ำ  เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ซึ่งอนุโลมเรียกว่า จารึกหรืออักษรจารึกเช่นเดียวกัน
          การวางรูปอักษรในจารึก จะเริ่มต้นจากซ้ายไปขวา และเรียงตามลำดับจากข้างบนลงมาข้างล่าง  นอกจากนั้นยังพบว่ามีการตีเส้นบรรทัดเป็นแนววางตัวอักษร  สมัยแรกวางตัวอักษรใต้เส้นบรรทัดมาตลอด  ตัวอย่างเช่น จารึกเจดีย์วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ปรากฏเส้นบรรทัดขีดลึกลงไปในเนื้อศิลาเป็นแนวทุกบรรทัด ความนิยมในการเขียนอักษรใต้เส้นบรรทัดมีอยู่ตลอดมาจนถึงปลายรัชกาลที่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อรูปแบบการเขียนอักษรโรมันของชาวยุโรปได้เข้ามาแพร่หลายในประเทศ  การเขียนอักษรบนเส้นบรรทัดตามแบบอย่างอักษรโรมันจึงได้เริ่มมีขึ้น และเป็นที่นิยมเรื่อยมา  จนถึงปลายรัชกาลที่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  การเขียนอักษรใต้เส้นบรรทัดก็หมดไป ปัจจุบันคนไทยไม่ใช้วิธีการเขียนอักษรใต้เส้นบรรทัดอย่างเดิมอีกแล้ว

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก, วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก หมายถึง, วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก คือ, วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก ความหมาย, วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu