ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง, กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ, กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความหมาย, กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          ประเทศเราโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขของชาติ  ที่ทรงพระปรีชาสามารถ  และเข้าพระราชหฤทัยประโยชน์ของทรัพยากรทุกประเภทอย่างลึกซึ้งจนเกิดโครงการ "พัฒนา" ในพระราชดำริเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนดำเนินตามจนบรรลุความสำเร็จมากมาย
          ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุไว้ด้วย เพื่อให้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าไว้ถึง ๒ ครั้งด้วยกัน

          ครั้งแรกในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๐๔ มีความดังนี้

          "โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายนั้น ล้วนเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์  ศิลปะและโบราณคดี เป็นเครื่องแสดงความรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่ในอดีตกาล  สมควรจะสงวนรักษาให้คงถาวร เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล
          มีผู้กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีผู้สนใจและหาซื้อโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ส่งออกไปต่างประเทศกันมาก ถ้าต่อไปภายหน้าเราจะต้องไปศึกษาหรือชมโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุของไทยเราเองในต่างประเทศ ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าอับอายมาก  เราจึงควรจะขวนขวาย  และช่วยกันหาทางรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของเรา แล้วจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาไว้จะเป็นการดีที่สุด"
          กระแสพระราชดำรัสครั้งที่  ๒ เป็นผลจากเหตุการณ์ระคายพระราชหฤทัยในวโรกาสเสด็จประพาสอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่ง ม.ล.ปิ่น มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น เขียนไว้ในวารสาร "จันทรเกษม"ฉบับที่ ๕๔ ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๐๖ว่า

          "...ได้ทอดพระเนตรเห็นอาคารสมัยใหม่หลังหนึ่ง   สร้างขึ้นบนที่ซึ่งเคยเป็นซากโบราณสถาน มีพระราชดำรัสว่า

         การสร้างอาคารสมัยนี้ คงจะเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ  อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้  ถ้าเราขาดสุโขทัย  อยุธยาและกรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย"
 
          ม.ล. ปิ่น กล่าวต่อไปว่า
 
          "...เมื่อได้ยินกระแสพระราชดำรัสนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ได้ทรงเตือนสติคนไทยที่นิยมความเจริญทางวัตถุยิ่งกว่าความเจริญทางจิตใจ โบราณวัตถุสถานเหล่านี้ มีคุณค่าล้นเหลือ ถ้าไม่มีให้เราเห็นแล้ว ทำอย่างไรเราจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าบรรพบุรุษของเราเคยทำอะไร  อย่างไร  และอยู่ที่ไหน  ซึ่งสรุปได้ว่าการสร้างชาติประกอบด้วยคุณธรรม   ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงเราในทุกวันนี้   ถ้าโบราณวัตถุสถานเหล่านั้นสูญสิ้นไปหมด  ความรู้สึกอย่างที่ข้าพเจ้ารู้สึกก็จะเลือนลางลง เมื่อคนเราไม่มีอะไรผูกมัดทางจิตใจแล้ว  ก็ย่อมจะนึกถึงประโยชน์ส่วนตนหรือเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เอง"
 
          "...ในการที่มีโบราณวัตถุสถาน และปูชนียสถานอยู่เป็นอันมาก ถ้าเรารู้จักวิธีนำมาใช้เกี่ยวกับการอบรมจิตใจของเยาวชน ก็จะเป็นประโยชน์มาก..."

กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง, กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ, กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความหมาย, กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu