ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โรคของเลือด, โรคของเลือด หมายถึง, โรคของเลือด คือ, โรคของเลือด ความหมาย, โรคของเลือด คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โรคของเลือด

          เลือดประกอบด้วยเซลล์ที่สำคัญ ๓ ชนิด คือเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว   และเกล็ดเลือด  ในผู้ใหญ่เม็ดเลือดทั้ง  ๓  ชนิดนี้  ถูกสร้างภายในไขกระดูกของร่างกาย และอัตราของการสร้างในคนปกติจะสมดุลกับอัตราการทำลายของเม็ดเลือดในภาวะนั้น  โดยที่ร่างกายยังมีความสามารถในการสร้างเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นเพื่อสำรองไว้ใช้ด้วยเมื่อจำเป็น          ความโน้มเอียงในการตกเลือดอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ๓ ประการด้วยกัน กล่าวคือ
          ๑. ความผิดปกติของหลอดเลือดฝอย เช่นหลอดเลือดฝอยเปราะ ทำให้มีการตกเลือดได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกเลือดตามผิวหนัง เมื่อร่างกายได้รับภยันตรายแม้แต่เพียงเล็กน้อย
          ๒. ความผิดปกติของเกล็ดเลือด  เช่น มีจำนวนของเกล็ดเลือดในเลือดลดลงกว่าปกติ  หรือมีจำนวนเกล็ดเลือดปกติแต่มีคุณภาพของเกล็ดเลือดผิดปกติ
          ๓. ความผิดปกติของขบวนการกลายเป็นลิ่มของเลือด  เช่น  ขาดสารที่จำเป็นสำหรับการเป็นลิ่มของเลือด  เช่น ขาดโกลบุลิน (globulin) ต้านฮีโมฟิเลีย (hemophilla) ทำให้เกิดโรคฮีโมฟีเลีย เป็นต้น

          โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  (leukaemia) เป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและการแบ่งตัวอย่างผิดปกติของเม็ดเลือดขาว   ตลอดทั่วร่างกาย  โดยที่ไม่ทราบสาเหตุแน่นอน  และถือว่าเป็นเนื้องอกประเภท หนึ่ง จากการศึกษาปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับรังสี หรือไอโซโทปเกินปกติ มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมากขึ้น
          โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจแบ่งได้เป็นชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง และยังอาจจะแบ่งได้ตามชนิดของเซลล์ที่พบว่าเป็นเม็ดเลือดขาวประเภทใด เช่น ลิมโฟไซต์ ไมอีลอยด์ (mieloid) หรือโมโนไซต์ เป็นต้น

          โรคมะเร็งเลือดขาวเฉียบพลัน แบ่งได้ตามชนิดของความผิดปกติของเซลล์ที่พบ เช่น ลิมโฟบลาสต์ (lymphoblaste) ไมอีโลบลาสต์ (mieloblaste) และ โมโนบลาสต์ (monoblaste) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันอาจพบได้ในทุกอายุและทุกเพศ โดยเฉพาะพบได้บ่อยในวัยเด็ก ซึ่งมีอาการที่สำคัญคือ ผู้ป่วยจะมีอาการซีดอย่างรวดเร็วร่วมกับอาการเลือดออก
ตามผิวหนัง และอาการของการติดเชื้อ ทั้งนี้เพราะเม็ดเลือดขาวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้นผิดปกติ ไม่สามารถที่จะสร้างแอนติบอดีได้ อาการอื่นๆที่อาจพบได้ ได้แก่อาการปวดตามกระดูก ต่อมน้ำเหลืองโต อาเจียนท้องเดิน และผื่นผิวหนัง ผู้ป่วยมักมีอาการเริ่มต้นเร็วโดยมีอาการไข้ เจ็บคอ การอักเสบของทางเดินหายใจมีเลือดออกและมีอาการอ่อนเพลียลงอย่างมากเนื่องจากมีอาการซีด
          การวินิจฉัยโรคที่สำคัญ จำเป็นต้องอาศัยการตรวจเลือด ซึ่งจะปรากฏว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวในเลือดเพิ่มขึ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ โดยที่จะมีเซลล์อ่อนของเม็ดเลือดขาวในเลือดเพิ่มขึ้นแล้วแต่ชนิดที่พบว่าเป็นลิมโฟบลาสต์ ไมอีโลบลาสต์ หรือโมโนบลาสต์ ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวในเลือดปกติ  ซึ่งอาจ เรียกว่าโรคมะเร็งของเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดจำนวนเม็ดเลือดขาวปกติ การตรวจเลือดมักจะปรากฏว่ามีเฮโมโกลบิน จำนวนเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดลดลงด้วยเสมอ การตรวจไขกระดูกจะสนับสนุนการวินิจฉัยโรคโดยที่จะปรากฏว่ามีการขยายตัว และมีจำนวนของเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ

          โรคมะเร็งของเม็ดเลือดขาวเรื้อรังไมอีลอยด์มักพบในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในวัยกลางคนและพบได้บ่อยในชายมากกว่าหญิง อาการที่สำคัญที่พบได้บ่อยเป็นอาการซีดและอาการแสดงม้ามโต  อาการอื่นๆ ที่อาจพบได้ ได้แก่ อาการใจสั่น  เหนื่อยง่าย  ซึ่งเป็นอาการที่แสดงว่ามีอัตราของเมแทบอลิซึมของร่างกายเพิ่มขึ้น  มีอาการเลือดออก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผิวหนัง อาการปวดตามกระดูกหรือข้อ อาการผิดปกติของประจำเดือน และอาการผื่นผิวหนัง เป็นต้น
          การวินิจฉัยโรคที่สำคัญ    จำเป็นต้องอาศัยการตรวจเลือดซึ่งจะปรากฏว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น

          โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมฟาทิก (lymphatic)มักพบในชายหลังวัยกลางคนเป็นส่วนใหญ่  และมีอาการที่สำคัญที่พบได้บ่อย  คือ มีอาการของต่อมน้ำเหลืองโต  อาการซีด  อาการเลือดออกตามผิวหนังหรือภายในอาการซึ่งแสดงว่ามีอันตรายของเมแทบอลิซึมของร่างกายเพิ่มขึ้น เลือดจากเฮโมไลทิกชนิดเกิดตามมาภายหลัง   อาการปวดตามข้อและกระดูก อาการของระบบทางเดินอาหาร  เช่น  ท้องเสีย หรือท้องร่วง และอาการม้ามโต เป็นต้น  ต่อมน้ำเหลืองต่างๆที่โตขึ้นดังกล่าว อาจเกิดขึ้นภายในและจะกดอวัยวะต่างๆ ของร่างกายทำให้มีอาการได้

         การวินิจฉัยโรคที่แน่นอนจำเป็นต้องอาศัยการตรวจเลือดเช่นเดียวกัน  ซึ่งจะปรากฏว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น

         (ดูเพิ่มเติมเรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา และ เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย เล่ม ๘)

โรคของเลือด, โรคของเลือด หมายถึง, โรคของเลือด คือ, โรคของเลือด ความหมาย, โรคของเลือด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu