ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การศึกษาด้านแมลง, การศึกษาด้านแมลง หมายถึง, การศึกษาด้านแมลง คือ, การศึกษาด้านแมลง ความหมาย, การศึกษาด้านแมลง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การศึกษาด้านแมลง


         เนื่องจากแมลงเป็นสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่ามีความหลากหลายและมีมากชนิดที่สุดในโลก ประกอบกับแมลงมีความ สัมพันธ์โดยใกล้ชิดทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ มนุษย์ การศึกษาเกี่ยวกับแมลงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แยกการศึกษาแมลงออกมาจากสัตว์อื่น ๆ เป็นสาขาใหญ่ทางวิชาการและวิชาชีพอีกสาขาหนึ่ง เรียกว่า สาขากีฏวิทยา(Entomology) ซึ่งมีทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
          ทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จะเรียนรู้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับแมลง เช่น กายวิภาคของแมลง (Insect Anatomy) สัณฐานวิทยาของแมลง (Insect Morphology) อนุกรมวิธานของแมลง (Insect Taxonomy) สรีรวิทยาของแมลง(Insect Physiology) ตัวอ่อนของแมลง (ImmatureInsects) นิเวศวิทยาของแมลง (Insect Ecology)ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้น ได้แก่ แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology) สารพิษของแมลง (Insect Toxicology)แมลงนำโรคมาสู่พืช (Insect Transmission of Plant Diseases) โรควิสาของแมลง (Insect Virology) แมลงในน้ำ (Aquatic Insects) กีฏ
วิทยาทางการแพทย์ (Medical Entomology)เป็นต้น ผู้ที่ได้ศึกษาและทำงานในด้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นนักกีฏวิทยา Entomologist) ที่จำเป็นจะ ต้องมีเป็นจำนวนมากในทุกประเทศ

การศึกษาด้านแมลง, การศึกษาด้านแมลง หมายถึง, การศึกษาด้านแมลง คือ, การศึกษาด้านแมลง ความหมาย, การศึกษาด้านแมลง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu