ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเจริญเติบโตของแมลง, การเจริญเติบโตของแมลง หมายถึง, การเจริญเติบโตของแมลง คือ, การเจริญเติบโตของแมลง ความหมาย, การเจริญเติบโตของแมลง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 5
การเจริญเติบโตของแมลง


          เนื่องจากแมลงมีเปลือกลำตัวแข็ง การเติบโตของร่างกายจึงมีจำกัด เมื่อร่างกายโตจนคับเปลือก แมลงจะโตต่อไปไม่ได้ ก็จะต้องลอกเปลือกลำตัวเก่าทิ้ง และสร้างเปลือกลำตัวใหม่ให้โตกว่าเดิม แมลงจึงเจริญเติบโตไปได้ เราเรียกกันว่า การลอกคราบ (moulting, ecdysis) การลอกคราบแต่ละครั้งก็จะทำให้แมลงโตขึ้นไปด้วย แมลงทุกชนิดจึงมีการลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโตโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (meta-morphosis) อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตโดยวิธีลอกคราบและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนี้ก็มี แตกต่างกันไป
          แมลงบางพวกบางเหล่าเมื่อลูกฟักออกจากไข่จะมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ จนแยกแทบจะไม่ออกว่ามีส่วนไหนที่ต่างไปจากพ่อแม่เรียกได้ว่าแมลงเหล่านี้มีการเจริญเติบโตแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (ametabola, non-metamorphosis) ซึ่งจะเห็นได้จากแมลงพวกตัวสองง่ามและสามง่ามเป็นต้น

          แมลงบางพวกเมื่อลูกฟักออกจากไข่จะมีลักษณะคล้ายพ่อแม่ มีความแตกต่างอยู่บ้างที่จะสังเกตเห็นได้ว่าไม่เหมือนพ่อแม่ เช่น ปีกยังไม่เจริญออกมาให้เห็นเต็มที่เหมือนพ่อแม่ ยังคงเห็นเป็นติ่งอยู่เท่านั้น เรามักนิยมเรียกลูกแมลงประเภทนี้ว่า ตัวอ่อน (nymph) แมลงพวกนี้ ได้แก่ ตั๊กแตน แมลงสาบ แมลงดานา มวน เป็นต้นเรียกว่ามีการเจริญเติบโตแบบ การเปลี่ยนแปลง
รูปร่างน้อย (gradual metamorphosis, pauro-metabola)
          สำหรับพวกแมลงปอนั้น พวกตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ ในขณะที่ตัวที่โตเต็มที่อาศัยอยู่บนบก ตัวอ่อนยังคงลักษณะให้เห็นว่าคล้ายแมลงที่โตเต็มที่ เช่น ร่างกายแบ่งเป็นส่วน ๓ ส่วน มีขา ๖ ขา แต่รูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากพ่อแม่โดยสิ้นเชิงเช่น ตัวอ้ายโม่ง หรือแมลงปิดหน้า อี่นิ่ว ละงำหน้าง้ำ ซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลงปอ อาศัยอยู่ในน้ำมีรูปร่างลักษณะต่างไปจากแมลงปอซึ่งอาศัย
อยู่บนบกโดยสิ้นเชิง จัดเป็นการเจริญเติบโตแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกึ่งสมบูรณ์ (incompletemetamorphosis, hemimetabola)

          นอกจากนี้ยังมีพวกที่ลูกมีการเจริญเติบโตโดยมีรูปร่างที่ผิดแปลกไปจากพ่อแม่โดยสมบูรณ์เช่น ผีเสื้อ ด้วง แมลงวัน เมื่อยังเล็กอยู่มีรูปร่างเหมือนตัวหนอน ดูไม่ออกว่าเป็นแมลง มีวิถี ชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนอาหารที่แตกต่างไปจากพ่อแม่โดยสิ้นเชิง ก่อนจะเป็นตัวเต็มวัยก็เข้าดักแด้ รูปร่างของดักแด้ก็ต่างออกไปจากหนอน และตัวเต็มวัย แมลงเหล่านี้จัดว่ามีการเจริญ
เติบโตแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์(Complete metamorphosis, holometabola)พวกนี้จึงมีขั้นตอนการเจริญเติบโต ๔ ระยะคือระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

          พวกสุดท้ายเป็นพวกที่มีการเจริญเติบโตแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขั้นสูง (hypermetamor-phosis) ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนกับแบบสมบูรณ์ ต่างกันที่ในระยะที่ฟักออกจากไข่ จะมีรูปร่างเป็นตัวอ่อน มีร่างกายแบ่งเป็น ๓
ส่วน คือหัว อก และท้อง มีขา ๓ คู่ แต่เมื่อ    ลอกคราบแล้วต่อไปจะมีลักษณะเป็นตัวหนอนก่อนที่จะเข้าดักแด้แมลงพวกนี้จึงมีขั้นตอน การเจริญเติบโตเป็น ๕ ระยะคือ ระยะไข่ ตัวอ่อน ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

 

การเจริญเติบโตของแมลง, การเจริญเติบโตของแมลง หมายถึง, การเจริญเติบโตของแมลง คือ, การเจริญเติบโตของแมลง ความหมาย, การเจริญเติบโตของแมลง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu