ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์, พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ หมายถึง, พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ คือ, พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ ความหมาย, พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์

          ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชถูกควบคุมด้วยพฤติกรรมของ  "โครโมโซม"  และ "ยีน" ซึ่งอยู่ใน "นิวเคลียส" หรือศูนย์ชีวิตของเซลล์ทุกเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช
          พืชแต่ละชนิดจะมีจำนวนโครโมโซมในเซลล์เจริญเติบโตจำนวนคงที่เท่ากันทุกเซลล์และเป็น  ๒ เท่า (2n) ของจำนวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ (n) เช่น  ข้าว  มีจำนวนโครโมโซม (2n) = ๒๔    และข้าวโพดมีจำนวนโครโมโซม = ๒๐ เป็นต้น
          "ยีน" เป็น "หน่วยกรรมพันธุ์" ซึ่งควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะของพืช   และอยู่ในโครโมโซมในตำแหน่งที่แน่นอน ลักษณะทั้งภายนอกและภายในของพืชแต่ละต้นจะแตกต่างกันไป  หรือคล้ายคลึงกัน   ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนของ "ยีน" ในโครโมโซมของพืชนั้น ๆ
          เมื่อพืชมีอายุถึงระยะสืบพันธุ์ เซลล์เชื้อตัวผู้ที่เกสรตัวผู้   และเซลล์ไข่ที่เกสรตัวเมียซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์จะแบ่งตัวเองและลดจำนวนโครโมโซมเหลือเพียงครึ่งเดียวของเซลล์เจริญเติบโตตามปกติ  ดังนั้น  เมื่อต้นพืชผสมพันธุ์กันเซลล์เชื้อตัวผู้และเซลล์ไข่จะผสมกันจนเกิดเป็นเซลล์ของพืชชั่วลูกที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับจำนวนโครโมโซมของพืชชนิดนั้นเหมือนเดิมและจะเจริญพัฒนาต่อไปเป็นเมล็ดพืชและเจริญเติบโตเป็นต้นพืชชนิดนั้นในที่สุด
          โดยที่พืชชั่วลูกได้รับ  "ยีน" จากเซลล์พ่อและเซลล์แม่ ดังนั้น ลักษณะของลูกจะมีลักษณะกึ่งกลางระหว่างพ่อกับแม่ แต่พืชในชั่วหลานจะกลายพันธุ์ไปอีกหลายพันธุ์ แต่ละพันธุ์จะมีลักษณะพันธุกรรมแตกต่างกันออกไป บางต้นอาจจะเหมือนพ่อ บางต้นอาจจะเหมือนแม่บางต้นจะคล้ายพ่อกับแม่ปนกัน บางต้นก็เป็นพันธุ์แท้ บางต้นก็เป็นพันธุ์ลูกผสม ตามกลไกควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนั้น ๆ นักปรับปรุงพันธุ์จะอาศัยความปรวนแปรและกลายพันธุ์ดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยจะพยายามเลือกพืชชั่วหลาน เหลน หรือชั่วหลัง ๆ ที่มีลักษณะดีที่ต้องการเอาไว้ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกใช้ประโยชน์ต่อไป

พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์, พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ หมายถึง, พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ คือ, พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ ความหมาย, พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu