ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง, ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง หมายถึง, ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง คือ, ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง ความหมาย, ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง

          ก. ชุมชนแออัด
          ชุมชนแออัดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง  มีการสร้างบ้านพักอาศัยรวมกันอยู่อย่างแออัด ส่วนใหญ่สร้างจากเศษวัสดุที่หาได้ง่ายและตั้งหลักแหล่งใกล้แหล่งงานที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวก  หรือในบริเวณที่ไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของที่ดินอย่างเด่นชัด เมื่อเพิ่งพักหลังแรกถูกสร้างขึ้น หลังต่อ ๆ ไป ก็เกิดตามขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็ว ลักษณะทางกายภาพที่ เห็นได้ชัดของชุมชนแออัดคือ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยปลูกติดกัน หนาแน่นแออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ ทางเท้าหรือทางเดินจะมีลักษณะแคบส่วนใหญ่เป็นไม้ หากได้รับการปรับปรุงแล้วก็จะเป็นคอนกรีต  ขาดแคลนท่อระบายน้ำ สำหรับไฟฟ้าและประปาก็เป็นปัญหา เช่นเดียวกัน เนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่มีทะเบียนบ้าน ทำให้ไม่มีการจ่ายน้ำให้อย่างเป็นทางการ  นอกจากนั้นลักษณะที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งคือ  ขยะมูลฝอยเนื่องจากผู้คนในชุมชนแออัดมักจะไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นสัดส่วน   ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาสุขภาพอนามัย  ปัญหาทางด้านสังคม เช่น ความมั่นคงในการทำงาน ความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน และเด็กขาดการศึกษา เป็นต้น
          ข. การขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อการนันทนาการ
          สำหรับพื้นที่ในเมืองนั้น  จะมีประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นแออัด ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ  ฉะนั้น  พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อการนันทนาการ   อันได้แก่   สวนหย่อม  สนามเด็กเล่นสนามหญ้า  สวนสาธารณะ และสนามกีฬา จึงมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนยกตัวอย่าง   กรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวประมาณ ๖,๒๑๓ ไร่ หรือ ประมาณ ๑.๑ ไร่ต่อประชากรจำนวน ๑,๐๐๐ คน ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ว่าควรจะมีพื้นที่   ๑๐  ไร่ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญปัญหาหนึ่งในเขตเมือง
          ค. แผ่นดินทรุด น้ำท่วม
          การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในปริมาณมาก  จะทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน   เนื่องจากน้ำบาดาลตามธรรมชาติไม่สามารถไหลทดแทนเข้าไปในชั้นดินที่ถูกนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ทัน ซึ่งจะทำให้ระดับและแรงดันของน้ำบาดาลในชั้นนั้น ๆ ลดลง เมื่อแรงดันน้ำบาดาลที่อยู่ใต้พื้นดินลดลงน้ำหนักของดินส่วนบนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  จะสามารถกดอัดชั้นดินระดับล่างให้แน่นขึ้นและมีช่องว่างลดลง ทำให้ชั้นดินส่วนบนทรุดตัวตามลงไปด้วย
          เมืองขนาดใหญ่หรือพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ทดแทนน้ำประปามักจะพบว่ามีการทรุดตัวของพื้นดิน   เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาคือ ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของเมืองจมต่ำลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเล  ตลอดจนทำให้เกิดปัญหาระดับน้ำบาดาลลดลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ หรือที่สูบมาได้ก็มีคุณภาพต่ำจนไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ในเขตวิกฤติการณ์น้ำบาดาลและแผ่นดินทรุดของกรุงเทพมหานคร บางแห่งมีการสำรวจพบว่ามีการทรุดตัวของพื้นดินลงไปจากเดิมทุก ๆ ปี ปีละประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร ซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้อยู่ต่อไป ในไม่กี่ปีข้างหน้า เราอาจจะพบว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงบางแห่ง เช่น เขตพระโขนง เขตบางกะปิ อำเภอพระประแดง และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อาจจะมีระดับของพื้นดินอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลในอ่าวไทย

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง, ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง หมายถึง, ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง คือ, ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง ความหมาย, ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu