ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting), โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting) หมายถึง, โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting) คือ, โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting) ความหมาย, โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai  Sorting)

          การเรียงลำดับข้อมูลเป็นการจัดระเบียบให้แก่ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหา  โดยมีลำดับของข้อมูลที่ตายตัว  การกำหนดลำดับดังกล่าวทำได้โดยกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล  ๒ค่าใดๆ เพื่อพิจารณาลำดับก่อนหลัง  ความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติถ่ายทอดได้ (transitive)กล่าวคือ  ถ้า  a  ถูกกำหนดให้มาก่อน b  และให้ bมาก่อน  c  แล้ว  จะต้องได้ว่า  a  มาก่อน   c  ด้วยในการเรียงลำดับตัวเลขความสัมพันธ์ดังกล่าวแทนได้ด้วยเครื่องหมายน้อยกว่า (<)  นั่นเองส่วนการเรียงลำดับสายอักขระนั้น  จะต้องสร้างฟังก์ชันสำหรับเปรียบเทียบสายอักขระ  เพื่อใช้ในกระบวนวิธีเรียงลำดับต่อไป

          การเรียงลำดับสายอักขระในภาษาต่างๆสามารถทำได้หลายแบบ  เช่น  การเรียงตามการออกเสียง  ซึ่งเห็นได้ในภาษาญี่ปุ่น  การเรียงตามรูปอักษร  ดังตัวอย่างในภาษาอังกฤษ  หรือการเรียงตามรูปอักษรผสมกับการออกเสียง  ดังที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยบางเล่ม

          การเรียงลำดับช่วยให้การค้นหาทำได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้นโดยคอมพิวเตอร์  หรือค้นโดยผู้ใช้ก็ตาม  ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ  การค้นหาคำในพจนานุกรม  หรือการค้นหาฐานข้อมูลชื่อต่างๆ  เช่น  ชื่อบุคคล  ชื่อหน่วยงาน  หรือชื่อแฟ้มเอกสาร  เป็นต้น  ถ้าได้จัดเรียงไว้ตามลำดับแล้ว  ก็สามารถประหยัดเวลาในการค้นหาได้ตัวอย่าง  ชื่อบุคคล

หลังจากเรียงลำดับแล้ว  ทำให้ค้นหาไง่ายขึ้น  ดังนี้          รหัสภาษาไทยตาม  มอก. ๖๒๐-๒๕๓๓หรือที่เรียกกันว่า  รหัส  สมอ.  นั้น  ได้จัดตัวอักขระให้เรียงอย่างถูกต้องตามข้อ  ๑-๓  ข้างต้น  จึงเอื้ออำนวยต่อการเรียงลำดับสายอักขระภาษาไทยเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม  ในการสร้างขั้นตอนวิธียังคงมีประเด็นอีก  ๒  ประเด็น  ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม  กล่าวคือ
          ๑.  สระหน้าซึ่งเขียนก่อนพยัญชนะต้นได้แก่ เ  แ  โ  ใ  ไ  จะต้องถูกพิจารณาหลังพยัญชนะที่ตามมา  เพราะการเรียงลำดับจะต้องเรียงตามหมวดพยัญชนะต้น  เช่น  เก  ต้องมาก่อน  ขาซึ่งการเปรียบเทียบจะต้องเริ่มที่ กับ  ไม่ใช่กับ  แต่ถ้าพยัญชนะต้นเหมือนกัน  จึงจะพิจารณารูปสระ  เช่น  เก กับ กา  เมื่อพบว่าขึ้นต้นด้วย  เหมือนกัน  จึงจะเปรียบเทียบ กับ   และพบว่าเกอยู่หลัง กา
          ๒.  วรรณยุกต์  ไม้ไต่คู้  และไม้ทัณฑฆาตจะต้องไม่ถูกนำมาพิจารณาในขั้นแรก  แต่ถ้าพบว่า  ตัวสะกดส่วนอื่นเหมือนกันทุกประการ  จึงจะนำมาพิจารณา  เช่น  ในการเปรียบเทียบ  ไต้ก๋งและไต่ไม้จะต้องละเลยวรรณยุกต์  ราวกับเปรียบเทียบ ไตกง  และ  ไตไมและได้ผลว่าไต้ก๋งมาก่อนไต่ไม้  ส่วนในกรณีที่ตัวสะกดส่วนอื่นเหมือนกันทุกประการ  จึงจะพิจารณาวรรณยุกต์ไม้ไต่คู้  และไม้ทัณฑฆาต  เช่น เก่ง  มาก่อน เก้งทั้งนี้ โปรดสังเกตว่า  ตำแหน่งวรรณยุกต์มีความสำคัญเหนือค่าของตัววรรณยุกต์เอง  เช่น แหง่มาก่อน แห่งเพราะจุดที่ต่างกันคือ แห-  แห่-

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting), โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting) หมายถึง, โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting) คือ, โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting) ความหมาย, โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu