ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์, การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ หมายถึง, การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ คือ, การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ ความหมาย, การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์

          ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืชเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๘ และปรับปรุงแก้ไขเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติการต่าง ๆ   ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี  คุณภาพดี ใช้ปลูกเพียงพอเพื่อเป็นการเพิ่มผลิตผลและคุณภาพของพืชเหล่านั้นนอกจากนี้ยังคุ้มครองผู้ผลิตและผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ให้สามารถดำเนินกิจการไปด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องอีกด้วย
อนุกรมวิธาน:                การศึกษาวิธีการจำแนกชนิดและจัดหมวดหมู่ของพืช
กายวิภาค:                     การศึกษาโครงสร้างภายในและส่วนประกอบของเซลล์และส่วนต่าง ๆ ของพืช
พฤกษชีพวิทยา:          การศึกษาขบวนการเติบโตของพืชต่าง ๆ 
สรีรวิทยา:                     การศึกษาว่าด้วยคุณสมบัติและการกระทำหน้าที่ของอินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนของพืช

          (ดูเพิ่มเติมจากเรื่อง การขยายพันธุ์พืช เล่ม ๕ เทคโนโลยีชีวภาพ เล่ม ๑๔)


การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์, การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ หมายถึง, การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ คือ, การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ ความหมาย, การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu