ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช, ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช หมายถึง, ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช คือ, ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ความหมาย, ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช

          ส่วนต่าง ๆ ของพืชชั้นสูงทั่วไป อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ
          ได้แก่ ดอก พืชจะออกดอกเมื่ออายุอยู่ในวัยที่เหมาะสมกับการผสมพันธุ์หรือแพร่พันธุ์  เช่น ข้าวเจ้าจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ ๔๐-๖๐ วัน และมะม่วงแก้วจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ ๓ ปี เป็นต้น

          ดอกของพืช แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
          ก. ดอกปกติ ได้แก่ดอกที่มีองค์ประกอบของดอกครบปกติ องค์ประกอบเหล่านี้ เช่น กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย
          ข.  ดอกไม่ปกติ  ได้แก่ดอกที่มีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งอย่างขาดไป เช่น ขาดเกสรตัวผู้ หรือขาดกลีบดอก เป็นต้น

          นอกจากแบ่งประเภทของดอกจากลักษณะขององค์ประกอบแล้ว ยังอาจแบ่งออกตามลักษณะของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียได้ดังนี้ คือ
          ก.  ดอกสมบูรณ์เพศ ได้แก่ดอกที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เช่น ดอกข้าวเจ้า ข้าวฟ่าง ฝ้าย ถั่วเหลือง และยาสูบ เป็นต้น
          ข. ดอกเพศไม่สมบูรณ์ ได้แก่ดอกที่มีเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียหายไป ดอกที่ไม่มีเกสรตัวผู้เรียกว่า   "ดอกตัวเมีย"   และดอกที่ไม่มีเกสรตัวเมีย เรียกว่า  "ดอกตัวผู้"  และพืชที่มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันแต่อยู่ในต้นเดียวกัน  เช่น ข้าวโพด ละหุ่ง มะพร้าว เป็นต้น เรียกว่า "พืชบ้านเดียว" ส่วนพืชที่มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันและอยู่แยกต้นกัน เราเรียกพืชนั้นว่า "พืชสองบ้าน" พืชเหล่านี้ เช่น มะละกอ หม่อน ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช, ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช หมายถึง, ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช คือ, ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ความหมาย, ส่วนของพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu