ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์, ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ หมายถึง, ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คือ, ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ ความหมาย, ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

          การเข้าใจพืชเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับ ผู้ที่จะปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ ยิ่งมีความเข้าใจมากเท่าใดก็จะประสบผลสำเร็จในการปลูกพืชมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การเข้าใจพืชในที่นี้หมายถึง การเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาค (anatomy) และสรีรวิทยา (physiology) ของพืช โดยที่กายวิภาคกับสรีรวิทยาของพืชมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ก็คล้ายกับปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดา จะแตกต่างกันบ้างก็เฉพาะส่วนราก โดยพืชที่ปลูกในน้ำนั้น ราก จะขาดออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจได้ง่ายกว่า จึงมีผลกระทบต่อการเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รากพืชคายออกมา  รวมทั้งการสะสมของก๊าซเอทิลีนที่พืชปลดปล่อยออกมามากกว่า ประกอบกับน้ำเป็นแหล่งกำเนิดและแพร่กระจายของจุลินทรีย์ ที่เป็นพิษภัยต่อรากพืชด้วย อย่างไรก็ตาม  การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำสามารถทำได้ง่ายกว่าในดิน การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์จะได้ผลดีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลัก ๔ ประการ คือ

ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์, ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ หมายถึง, ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คือ, ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ ความหมาย, ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu