ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ, ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ หมายถึง, ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ คือ, ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ ความหมาย, ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

          ในระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
          ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลต่างๆ สวนระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่นิยมเรียกว่า ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ทางส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เหล่านี้ทำงานตามที่ต้องการได้  ระบบคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันโดยทั่วไป  เป็นระบบที่เหมาะสำหรับงานธุรกิจและงานสำนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดของส่วนประกอบในแต่ละประเภทโดยย่อดังนี้
          ประเภทส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วยหน่วยแสดงภาพ (display unit) แป้นพิมพ์อักษร(keyboard) ส่วนประมวลผลกลางหรือที่เรียกย่อๆ กันว่าซีพียู (central processing unit or CPU) หน่วยความจำ(memory)  ต่างๆ ได้แก่ รอม (ROM) แรม (RAM)และแผ่นจานแม่เหล็ก (floppy diskette) พร้อมเครื่องขับ(disk drive) และเครื่องพิมพ์ตัวอักษร (printer) เป็นต้น
          ประเภทระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วยชุดคำสั่งจัดระบบงาน (operating  system) ชุดคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับงานต่างๆ เช่น งานพิมพ์หนังสือ (wordprocessing) งานทำตารางบัญชี (spread sheet) งานเก็บข้อมูลในรูปของฐานข้อมูล และอื่นๆ
          ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในงานออกแบบ จะต้องมีส่วนประกอบหลักแบบเดียวกับระบบที่ใช้กับงานธุรกิจหรืองานสำนักงานทั่วไป และยังต้องใช้ส่วนประกอบบางชิ้นที่มีขีดความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นอีกด้วย ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในงานออกแบบที่มีขีดความสามารถครบถ้วนจะต้องเป็นระบบที่ช่วยเขียนแบบและวิเคราะห์งานออกแบบได้ด้วย ส่วนประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญมีดังนี้
   

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ, ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ หมายถึง, ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ คือ, ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ ความหมาย, ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu