ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู, ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู หมายถึง, ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู คือ, ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู ความหมาย, ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู

          การผลิตไม้ผลมีวัตถุประสงค์ คือ การได้ผลผลิตเพื่อนำมาจำหน่ายหรือบริโภค ผลผลิตในที่นี้คือ ผลไม้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไม้ผลนั้นออกดอก ในกรณีของการผลิตผลไม้ตามปกติโดยอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยหลัก หากเป็นการผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน ผู้ปลูกก็สามารถรอคอยจนกระทั่งถึงฤดูกาลออกดอก และติดผลตามปกติ ถึงแม้ว่าผู้ปลูกรายอื่นๆ จะมีผลผลิตออกมาบริโภคในช่วงเดียวกันนี้ ก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด แตกต่างกับการปลูกเพื่อการค้า ซึ่งราคาของผลิตผลจะแตก-ต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณผลิตผลในขณะนั้นๆ และคุณภาพของผลไม้ คือถ้าเป็นช่วงจังหวะที่มีผลไม้ชนิดนั้นออกสู่ตลาดมาก เช่น ในฤดูกาลออกดอกติดผลตามปกติ ราคาของผลิตผล ก็จะต่ำลง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีผลไม้ออกมาสู่ตลาดน้อย ราคาก็ย่อมต้องสูงขึ้น  ดังนั้น ผู้ที่ปลูกไม้ผลเป็นการค้าหลายราย จึงมีความต้องการที่จะผลิตผลไม้นอกฤดูกาลปกติ เพื่อที่จะได้จำหน่ายผลไม้ในปริมาณเท่าเดิมแต่ได้ราคาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การผลิต ผลไม้นอกฤดูกาลจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้  จึงจะได้ผลตามที่ต้องการ 
          การออกดอกของไม้ผลแต่ละชนิดนั้นต้องการปัจจัยสนับสนุนแตกต่างกันไป รวมทั้งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกดอกก็ยัง แตกต่างกันด้วย หากแบ่งประเภทของไม้ผลตามพฤติกรรมการออกดอกแล้ว จะได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้           หมายความว่า ไม้ผลชนิดนั้นสามารถออกดอกและติดผลได้มากกว่า ๑ ครั้งในรอบปี แต่ไม่ได้ให้ผลผลิตต่อเนื่องกัน ดังเช่นไม้ผลที่สามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปี ตัวอย่างไม้ผลประเภทนี้ ได้แก่ องุ่น ส้ม  ไม้ผลเหล่านี้มีการออกดอกและติดผลได้เป็นช่วงๆในรอบปี แต่เนื่องจากไม้ผลเหล่านี้ สามารถบังคับให้ออกดอกได้ง่าย จึงทำให้มีผลิตผลออกจำหน่ายได้ตลอดปีเช่นเดียวกัน โดยราคาของผลไม้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับ ความสมดุลระหว่างปริมาณของผลไม้นั้นกับความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ

ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู, ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู หมายถึง, ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู คือ, ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู ความหมาย, ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu