ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์, การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง, การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ คือ, การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ความหมาย, การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์

          การพัฒนาระบบการสั่งงานแบ่งเป็น ๒ ประเภท ใหญ่ๆ คือ การพัฒนาระบบชุดคำสั่งควบคุม และการพัฒนาระบบชุดคำสั่งใช้งาน
         การพัฒนาระบบชุดคำสั่งควบคุม  ซึ่งรวมทั้งตัวแปลชุดคำสั่งด้วยนั้นต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่า  นักวิศวกรระบบ(system engineer) และนักโปรแกรมระบบ (system programmer) ส่วนการพัฒนาระบบชุดคำสั่งใช้งานต้องมีการวิเคราะห์ระบบงานก่อนโดยใช้บุคลากรที่เรียกว่า นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) และนักเขียนโปรแกรม (programmer)
         นอกจากนี้ การพัฒนาระบบการสั่งงานยังต้องพึ่งบุคลากรที่เป็นผู้ควบคุมเครื่อง (operator)  และพนักงานเตรียมข้อมูล (data preparation operator) อีกด้วย
 

          คือผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษางานที่กระทำโดยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ว่าจะจัดทำได้โดยระบบใดและเมื่อนำคอมพิวเตอร์มาใช้แล้ว   จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหา  และคอมพิวเตอร์จะเข้ามาช่วยงานด้านใดบ้างจึงจะเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด  และประหยัดที่สุด  นักวิเคราะห์ระบบจึงควรจะเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเข้าใจงานนั้นๆ อย่างดีเยี่ยม จึงจะทำได้รวดเร็วมิฉะนั้นแล้วอาจต้องใช้เวลาแรมปีจึงจะวางระบบเสร็จ  ในงานบางลักษณะอาจจะต้องใช้นักวิเคราะห์หลายสิบคน หรือหลายร้อยคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า งานนั้นมีความยากง่ายอย่างไร
          เมื่อนักวิเคราะห์ระบบตัดสินใจแล้วว่าจะดำเนินการได้ก็จะศึกษาว่า   ชุดคำสั่งที่มีอยู่แล้วมีอะไรบ้าง ชุดคำสั่งอะไรบ้างที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้น แล้วจัดวางระบบในลักษณะแผนภูมิที่สามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้เรียกว่า แผนภูมิระบบ (system flow chart) ที่สามารถแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารหน่วยงานเข้าใจได้ว่า ในแต่ละช่วงงานนั้นจะใช้งบประมาณเท่าใด  รวมทั้งการใช้บุคลากรเป็นจำนวนเท่าใด หลังจากนั้นจึงขยายรายละเอียดให้กับนักเขียนโปรแกรม ซึ่งจะดำเนินการในรายละเอียดต่อไป
   

การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์, การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง, การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ คือ, การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ความหมาย, การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu