ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย หมายถึง, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย คือ, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย ความหมาย, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย

          ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ระบุว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งบันทึกไว้ในเอกสารของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งหมด ๑,๓๘๕ แห่ง ในจำนวนนี้ที่มีมากที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก มี ๓๐๔ แห่ง รองลงมาคือ แหล่งท่องเที่ยว ประเภทชายหาด/หาดทราย มี ๑๗๗ แห่ง แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ/ชายฝั่ง/ปะการัง/ทะเล มี ๑๓๖ แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ มี ๑๒๘ แห่ง รายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวนของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทต่างๆ ซึ่งนำมาแสดงเฉพาะที่สำคัญรวม ๑๕ ประเภท มีอยู่ในตารางดังต่อไปนี้  

ตาราง

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ
ที่มา : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การดำเนินการเพื่อกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ๒๕๔๐. 

          แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นนี้ ไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวแต่ ละแห่งเป็นรายๆไป ฉะนั้น จำนวนที่ได้ระบุไว้ในแต่ละจังหวัดจึงเป็นการพิจารณาเฉพาะด้านปริมาณรวมเท่านั้น จังหวัดที่มีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวไม่มากแห่ง อาจเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีก็ได้  ถ้าหากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะโดดเด่นของตนเอง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย หมายถึง, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย คือ, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย ความหมาย, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu