ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง, ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ, ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหมาย, ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          ประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพในด้านการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ๓ ประการ คือ 
          ๑. มีระบบนิเวศที่หลากหลาย ทั้งระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทางทะเล และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศของเขตป่าร้อนชื้น ซึ่งมีพืชพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด และระบบนิเวศทางทะเลและบริเวณชายฝั่ง ซึ่งมีปะการังและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่รักและชื่นชมธรรมชาติ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
          ๒. มีวัฒนธรรมของชาติและของ ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งสืบทอดเป็นมรดกต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ว่าในด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้าไปศึกษา เรียนรู้ และมีประสบการณ์ตรงในด้านวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
          ๓. ประชาชนโดยทั่วไปมีความเป็นมิตรไมตรี และให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทาง เข้ามาเยือน

ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง, ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ, ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหมาย, ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu