ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข, การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข หมายถึง, การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข คือ, การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ความหมาย, การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

          ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการแพทย์และการสาธารณสุขให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น จึงได้รวบรวมสถาบันที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์การสาธารณสุขเข้าไว้ด้วยกัน และสถาปนากระทรวงการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยแบ่งองค์กรของกระทรวงฯ ดังต่อไปนี้
          ๑. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
          ๒. สำนักงานปลัดกระทรวง
          ๓. กรมการแพทย์
          ๔. กรมประชาสงเคราะห์
          ๕. กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
          ๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
          ๗. กรมสาธารณสุข

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มีการโอนกรมประชาสงเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุขไปอยู่ในกระทรวงมหาดไทยตามเดิม  และในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ มีประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเปลี่ยนชื่อกระทรวงการสาธารณสุข  เป็นกระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อกรมสาธารณสุขเป็นกรมอนามัย และใน พ.ศ. ๒๕๐๒ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โอนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
          ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้มีการขยายงานรักษาพยาบาลในส่วนภูมิภาคอย่างเต็มที่  หลังจากที่ได้ชะงักงันมาพักหนึ่ง  ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อแรกสถาปนากระทรวงในปี  พ.ศ. ๒๔๘๕ มีจังหวัดที่มีโรงพยาบาลเพียง ๑๔ จังหวัด  แต่อีก  ๗ ปีต่อมาได้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลครบทุกจังหวัด นอกจากนี้โรคติดต่ออันตรายได้รับการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุม เป็นผลให้ในกาลต่อมาโรคคุดทะราด ไข้ทรพิษ และกาฬโรค ได้หมดไปจากประเทศ และไข้มาลาเรียได้ลดความรุนแรงในการระบาดลง
          ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมบริการรักษาและป้องกันโรคในส่วนภูมิภาคไว้ใต้องค์กรเดียวกัน โดยในส่วนกลางได้มีการรวมกรมการแพทย์และกรมอนามัย เป็นกรมการแพทย์และอนามัย และในส่วนภูมิภาค ซึ่งเดิมการบริหารงานโรงพยาบาลจังหวัดและที่ทำการอนามัยจังหวัดแยกออกจากกัน   ก็ได้เข้ามารวมกันโดยมีนายแพทย์ใหญ่จังหวัด  เป็นหัวหน้าผู้บริหารงานทั้งทางด้านการรักษา ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ
          ใน  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งและยังคงเป็นอยู่ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๒๖)          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงการจัดรูปองค์กร และระบบการบริหารงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาคมีดังต่อไปนี้
          ๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
          ๒. สำนักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข
          ๓. โรงพยาบาลศูนย์
          ๔. โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลขนาดกลาง (๑๕๐-๔๐๐ เตียง) ประจำจังหวัด และในบางอำเภอ
          ๕. โรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลอำเภอ
          ๖. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
          ๗. สถานีอนามัย
          ๘. สำนักงานผดุงครรภ์  

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข, การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข หมายถึง, การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข คือ, การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ความหมาย, การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu